نحو کاربردی (2)  189
نحو کاربردی (2)

کتابی درس برای مقطع کارشناسی رشته علوم قرآن و حدیث

ادبیات فارسی  298
ادبیات فارسی

درسنامه ای در موضوع ادبیات فارسی

نحو کاربردی(1)  416
نحو کاربردی(1)

کتاب در 25 درس و در دو فصل «اعراب و بناء» و «مرفوعات» عرضه شده است.

آموزش صرف عربی  736
آموزش صرف عربی

کتاب با هدف تأکید بر نمونه های قرآنی و روایی در آموزش صرف، در دو قسمت جداگانه به بحث و بررسی تفصیلی درباره فعل و اسم و احکام آنها در علم صرف پرداخته است.

بلاغة الإمام علی بن الحسین(ع)  488
بلاغة الإمام علی بن الحسین(ع)

مجموعه ای است از کلمات و نامه ها و ادعیه امام سجاد(ع) که می تواند مکمّلی بر صحیفه سجادیه به شمار آید.