بازدید : 1319

بررسی اسلوب‌های تعلیم و فتوا در بیان احکام و نقش آن در اختلاف و تعارض روایات

چکیده : حدیث،‌ یکی از منابع مهم شیعه برای استنباط احکام شرعی است. این منبع،‌ در مواردی با آسیب‌هایی چون اختلاف و تعارض ظاهری مواجه است. نتیجه بررسی تطبیقی برخی از روایات به ظاهر متعارض، حکایت از آن دارد که اختلافات پدید ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سعیده غروی
بازدید : 915

تأثیر انگیزه ‏های نسخه‌نویسان در اعمال تصرفات عامدانه در متون و آثار روایی

چکیده : نسخه‌نویسان سهمی بسزا در انتقال آثار حدیثی دارند. نقش آن‌ها را به شکل ساده‌انگارانه همچون یک دستگاه کپی نباید در نظر گرفت، بلکه آن‌ها افرادی صاحب اختیار در مواجه با متون هستند. نسخه‌نگاران در بسیاری از موارد ناظر به انگیزه‌هایی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی ایزدی
پديدآورنده : حسین شجاعی
بازدید : 1449

روایات اعتراض امام حسین(ع) به صلح امام حسن(ع) در ترازوی نقد

چکیده : از حوادث مهم صدر اسلام - که گاه در غبار تحریف فرو رفته - صلح امام حسن(ع) است. یکی از چالش‌های مربوط به این صلح روایات نسبتاً فراوانی است که از اعتراض امام حسین(ع) به این صلح سخن می‌گویند. این ...

نویسنده :

 پديدآورنده : رسول محمد جعفری
پديدآورنده : زهرا رضایی
بازدید : 890

ترسیم نظام ارتباط با خدا بر اساس احادیث قدسی با استفاده از روش تحلیل محتوا

چکیده : روش‏ های تحلیل متن از دیرباز در فهم متون مقدس مؤثر بوده و تا کنون نیز در مطالعه معانی بلند این متون مورد استفاده قرار می‏ گیرد. تحلیل محتوا - که یکی از رایج‏ ترین این روش‏ هاست - به ...

نویسنده :

 پديدآورنده : امیر احمدنژاد
پديدآورنده : مهدی مطیع
پديدآورنده : مریم پیمانی
بازدید : 1273

نقش شاخص علم و زمان در پذیرش توبه؛ تحلیل و سنجش حدیث «اذا بلغت النفس ... لم یکن للعالم توبةٌ و کانت للجاهل توبةٌ»

چکیده : بر اساس مدلول ظاهری بعضی از آیات قرآن کریم، توبه از شخص گناه کار در هنگامه مشاهده آیات الهی در حال مرگ پذیرفته نیست. این در حالی است که بر پایه حدیث «اذا بلغت النفس هذه ـ‌ و اهوی بیده ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مجید زارعی
پديدآورنده : علی راد
بازدید : 951

روایت ‏های تأویلی باطنی؛ تأویل‏ یا تداعی معانی

چکیده : نوشتۀ حاضر در پی طرح این ادعا است که پاره‏ای از روایت‏ های تأویلی - که با ساختار کلام و دلالت‏ های متعارف زبانی قابل استناد به متن نیستند - در حقیقت تأویل نیستند. هر چند از این گونه روایت‏ ...

نویسنده :

 پديدآورنده : فتح الله نجارزادگان
پديدآورنده : کاظم قاضی زاده
پديدآورنده : محمد مرادی