بازدید : 1601

مبانی فقه الحدیثی علامه طباطبایی در تفسیر البیان فی الموافقة بین الحدیث و القرآن

چکیده : هر علمی دارای مبانی خاص خود است که با بدست آوردن آن مبانی می­ توان زمینه فهم صحیح آن را مهیا کرد. یکی از این علوم فقه الحدیث است که رعایت مبانی صحیح آن به محقق در استنباط معنا از ...

نویسنده :

 پديدآورنده : نصرت نیل ساز
پديدآورنده : سعید جلیلیان
بازدید : 2275

تقدّم تجویزی نقد سند یا متن

چکیده : آسیب‌دیدگی حدیث، از پدیده‌های مشخص و شناخته شده میراث حدیثی مسلمانان است و از آنجا که این آسیب‌ یا متوجه سند حدیث است یا متن آن،دانشمندان مسلمان از دیرباز، برای رد یا قبول حدیث، به نقد سند و متن روی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : قاسم بستانی
بازدید : 1904

تحلیل انتقادی روایات نزول ستاره بر خانه امام علی (ع)

چکیده : در برخی از روایات شیعه و اهل سنت، احادیثی دال بر سقوط ستاره بر خانة امام علی (ع) به عنوان نشانه ­ای بر جانشینی آن حضرت وارد شده است. پژوهش حاضر که با روش توصیفی ـ تحلیلی به سرانجام رسیده، ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی شریفی
پديدآورنده : مجتبی محمدی انویق
پديدآورنده : فرزاد دهقانی
بازدید : 2212

بررسی فقه‌الحدیثی حدیث «الشَّیْخُ فِی أَهْلِهِ کَالنَّبِیِّ فِی أُمَّتِه‏»

چکیده : محدثان با توجه به حدیث «من بلغ» برخی از احادیث اخلاقی را بدون سند نقل کرده اند و در جدا سازی حدیث اصلی و جعلی ما را با مشکل مواجه ساخته­ اند. نمونه ای از این احادیث، حدیث «الشَّیْخُ فِی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : جواد نصیری وطن
پديدآورنده : مهدی جلالی
پديدآورنده : سیف الله احدی
بازدید : 1289

بررسی تطبیقی کارکرد سیاق در المیزان و التفسیر الحدیث در ارزیابی روایات

چکیده : یکی از قرائن مقالیه برای فهم آیات قرآن توجه به سیاق آن‌ها می‌باشد. از این مهم در دو تفسیر؛ المیزان تألیف علامه طباطبایی و التفسیر الحدیث نگاشته محمد عزت دروزه فراوان استفاده شده است. علامه طباطبایی سیاق آیه را گویاترین ...

نویسنده :

 پديدآورنده : رسول محمد جعفری
پديدآورنده : مرتضی اوحدی
بازدید : 1283

بررسی تطبیقی دیدگاه‌های فیض کاشانی و مجلسی درباره معنای عقل با تکیه ‌بر احادیث شیعه

چکیده : این پژوهش معنا و کارکرد عقل را از دیدگاه فیض کاشانی و مجلسی مورد بررسی قرار می­دهد. پرداختن به ماهیت عقل و چیستی آن از منظر دو محدث صاحب نام قرن یازدهم که رویکرد­شان در مباحث معرفت دینی با رویکرد ...

نویسنده :

 پديدآورنده : قاسم زرعی مرکید
پديدآورنده : محسن قاسم پور
پديدآورنده : محمدرضا آرام
بازدید : 2116

بررسی سندی و متنی روایت «مباهته»

چکیده : مباهته عنوانی فقهی است که از عبارت «باهتوهم» در روایتی از کتاب کافی گرفته ‌شده است. حدیث مباهته به لحاظ سند، صحیح و در کتب فقهی نیز بدان استناد شده است. تردید در معنای مباهته دو دیدگاه کلی میان فقها ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سهیلا پیروزفر
پديدآورنده : محمد رضا بهادری