بازدید : 889

گزارشی از پایان نامه «دانش تخریج و نقش آن در اعتبارسنجی احادیث»

چکیده : برای جداسازی حدیث صحیح از سقیم، دانشمندان این علم، تلاش های بسیاری کرده اند و قواعد و راه کارهایی را پایه ریزی نموده اند.

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی صفری
بازدید : 628

فلسفه عصمت انبیا و امامان علیهم السلام

چکیده : از جمله ویژگی های انبیا و ائمه(ع) عصمت است. عصمت موهبتی به شمار می آید که از سوی خداوند حکیم به آنان اعطا شده است.

نویسنده :

 پديدآورنده : پریچهر سیلانی
بازدید : 1383

نوآوری های مزّی در «تهذیب الکمال»

چکیده : علم رجال، علم به احوال راویان حدیث به شمار می رود که مهمترین هدف آن، آگاهی از ارزش یک راوی و تشخیص حدیث صحیح از غیر صحیح است.

نویسنده :

 پديدآورنده : پرویز رستگار
پديدآورنده : عاطفه خاتمی
بازدید : 968

بررسی جایگاه آل بویه در فهرست ها؛ از نجاشی تا منتجب الدین

چکیده : آل بابویه از جمله مهمترین و اثرگذارترین خاندان های علمی ایرانی در تاریخ تشیع است. این خاندان آثار ارزشمندی در علوم مختلف اسلامی از جمله حدیث، فقه، رجال، تفسیر و... به رشتۀ نگارش در آورده اند.

نویسنده :

 پديدآورنده : سید محسن موسوی
بازدید : 739

کتاب شناسی «نوادر الاثر بعلی خیر البشر»

چکیده : حدیث علی خیر البشر، در منابع شیعی و سنی با طرق مختلف نقل گردیده است. این حدیث، جایگاه عظیم حضرت امیر پس از پیامبر اکرم(ص) را بیان می کند.

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی خویی
بازدید : 7389

نگاهی به یک باور؛ بررسی جمله مشهور «هیچ کاخی برپا نمی شود مگر آن که کوخی کنار آن بنا شود یا ویران گردد»

چکیده : این نوشتار، عبارت مشهور هیچ کاخی بر پا نمی شود، مگر آنکه کوخی کنار آن، بنا شود یا ویران گردد _ که در چند دهه اخیر به عنوان حدیث، بسیار به کار رفته است _ را بررسی می کند.

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد حسین صالح آبادی