حدیث و اندیشه

چکیده : نیم سال نامه علمی ترویجی حدیث و اندیشه

نویسنده :

 صاحب امتياز : دانشگاه قرآن و حدیث
مدير مسئول : محمد محمدی ری شهری
سردبير : ناصر رفیعی محمدی
جانشين سردبير : مهدی مردانی
مدير اجرايى : حسین صادقی فرد

بررسی سندی و دلالی روایات نبوی متضمن مذمت بنی امیه در منابع عامه

چکیده : روایات متضمن مذمت خاندان اموی در منابع عامه تلاش های پر دامنه ای را از سوی منتسبین به جریان سلفی گری در راستای دفاع از ساحت ایشان رقم زده است. در این میان روایاتی پر شمار با مضامین یکسان و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حمید ایماندار

«زیارت غدیریه» از منظر روش تفسیری «مصداق‌یابی»

چکیده : زیارت غدیریه از زیارات مشهور و معتبر شیعه می‌باشد که در برخی کتاب‌های ادعیه و زیارات، با سند معتبر از امام هادی(ع) نقل گردیده است. در این زیارت، 50 آیه از قرآن کریم تجلّی یافته است. پرسش پژوهش حاضر این ...

نویسنده :

 پديدآورنده : میثم خلیلی
پديدآورنده : سید عبدالله اصفهانی
پديدآورنده : سیده فاطمه حسینی

تأملی بر رابطه بین وحی قرآنی، وحی بیانی، حدیث قدسی و حدیث نبوی

چکیده : وحی، واسطه ارتباط خداوند متعال با پیامبراکرم (ص) و حدیث نبوی، مبیّن این وحی منزَل و رابط بین پیامبراکرم (ص) با مردم ‌است. نوشتار پیش رو که با روش توصیفی-تحلیلی و در گستره بررسی آیات و روایات مرتبط با انواع ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد شریفی
پديدآورنده : فاطمه هدایتی

تحلیل روش امیر المؤمنین علی(علیه السلام) در قضاوت واقعه "بیت الطشت" از نظر علم تجربی

چکیده : طبق آموزه های دینی، منابع روایی به عنوان عدل قرآن کریم است لذا، اعتبارسنجی سندی و متنی روایات ضرورت دارد معیار های متفاوتی دارد. یکی از سنجه های مفید در بررسی روایات علمی و تجربی، استفاده از علوم یقینی است. ...

نویسنده :

 پديدآورنده : زهرا علیمرادی
پديدآورنده : محمد هادی منصوری
پديدآورنده : زهرا یمینی فر

تجلی ایمان در اعضا و جوارح انسان در روایت امام صادق(علیه السلام)

چکیده : در این مقاله ضمن بیان چیستی ایمان و مراحل آن، با بهره گیری از یک روایت امام صادق(ع) در اصول کافی، به بررسی وظایف ایمانی اعضاء و جوارح انسان و عملکرد هر یک از آنها پرداخته‌یم. بر اساس این روایت ...

نویسنده :

 پديدآورنده : طیبه کریمی
پديدآورنده : الهه هادیان رسنانی

شخصیت رجالی علی بن ابی حمزه بطائنی و اعتبار روایات او

چکیده : علی بن ابی حمزه بطائنی از راویان کثیر النقلی است که در ابتدا صحیح المذهب و از وکلا و راویان مورد اعتماد امام موسی کاظم(ع) بوده است. وی پس از شهادت امام موسی کاظم(ع) به انگیزه مال اندوزی، امامت امام ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید مجتبی حسین نژاد

سعد بن عبدالله و گستره ی فعالیت علمی حوزه حدیثی قم

چکیده : تمرکز بر راویان هر حوزه در بررسی حوزه های حدیثی و شناخت گرایش نحله های فکـری در دوره های گذشته امری لازم بـه شـمار مـی رود. نگاشـته حاضـر از همـین رو، بـا روش کتابخانـه ای و رویکـردی توصـیفی، تحلیلـی نسـبت ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمدتقی شاکر

بایسته های فرهنگ کار مطلوب از منظر امیرالمؤمنین علی (علیه السلام)

چکیده : کار جوهر انسـان و مایـه سـعادت دنیـوی و اخـروی او اسـت. در اسـلام بـه مقولـه کـار و مؤلفـه های آن، اهمیـت بسـیاری داده شـده اسـت. تعـداد روایـات ذکـر شـده از پیـامبر اکرم(ص) و ائمـه معصـومین(ع) در موضـوع کـار و بایـدها ...

نویسنده :

 پديدآورنده : ناصر رفیعی
پديدآورنده : اعظم باباخانیاه
پديدآورنده : محمد رنجبر حسینی

تحلیل ساختار شناسی «بهج الصباغه فی شرح نهج البلاغه»

چکیده : شرح بهج الصباغه فی شرح نهج البلاغه اثر علامه مرحوم شیخ محمدتقی شوشتری (م 1374 ﮬ . ق) می‌باشد. این عالم فرزانه که در فقه، رجال و تراجم و حدیث صاحب نظر و دارای ده‌ها جلد اثر تحقیقی در این ...

نویسنده :

 پديدآورنده : احمد احمدی اصل
پديدآورنده : محمد صادق رهبران
صفحه از 8
تعداد موارد : 80