بازدید : 578

نگره‌ای جدید درباره انسجام متنیِ سوره‌های قرآن کریم ‏

چکیده : چگونگی چینش آیات در کنار یکدیگر از دیرباز مورد توجّه دانشمندان اسلامی در اعصار مختلف ‏بوده است. دانشمندانِ نخستین از «نظم» و «مناسبت» میان آیات سخن می‌گفتند و دانشمندان سده ‏حاضر از «سوره به منزلة یک کلیت واحد» و «وحدت ...

نویسنده :

 پديدآورنده : امیر ذوقی
بازدید : 634

تأثیر سیاق در ترجیح قرائات در تفسیر طبری ‏

چکیده : ابن جریر طبری صاحب تفسیر «جامع البیان عن آی القرآن» در تفسیر آیات به مسئله اختلاف قرائات توجه داشته و با ‏توجه به ضوابط و معیارهای خود یکی از وجوه قرائت را اختیار کرده است. با تأمل در مواردی که ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد رضا ستوده نیا
پديدآورنده : زهرا قاسم نژاد
بازدید : 701

ضرورت، ماهیت و روش استنطاق از منظر روایات اهل بیت(ع)‏ ‏

چکیده : قرآن کریم دستورالعمل زندگی بشر تا روز رستاخیز است و لذا باید همواره پاسخگوی نیازهای وی باشد. لازمة این غرض، ‏جامعیت و جاودانگی این کتاب است که هر دو لازمة خاتمیتِ نبوت می‌باشند. یکی از انواع ارتباط با قرآن که ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی ایزدی
پديدآورنده : زهره اخوان مقدم
بازدید : 663

نقش پیش فرض‌ها و پیش فهم‌ها در تفسیر قرآن کریم از منظر آیت الله جوادی آملی

چکیده : در مواجهه با قرآن کریم و تدبّر در آن پیش فرض‌ها و پیش فهم‌ها نقش آفرین است. اعتقاد به عدم وصول به فهم نهایی از ‏مهمترین مدعیاتی است که مبتنی بر دخالت پیش فرض‌ها، پیش فهم‌ها، علایق و انتظارات مفسّر ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد رضا حاجی اسماعیلی
پديدآورنده : پیمان کمالوند
پديدآورنده : سجاد رحیمی
بازدید : 688

‏«صلح» و «سلم» در قرآن کریم

چکیده : ‏«صلح» به عنوان یکی از مفاهیم بنیادین در مطالعات سیاسی و اجتماعی مورد توجه اندیشمندان بسیاری در این حوزه قرار ‏گرفته و تعاریف متعددی از آن بیان شده است. در اکثر تعاریف صلح مفهومی در برابر جنگ تعریف شده و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : اصغر افتخاری
پديدآورنده : حسین محمدی سیرت
بازدید : 716

بررسی مفهوم «یقظه» از دیدگاه خواجه عبدالله انصاری با بهره‌گیری از قرآن کریم ‏

چکیده : قرآن کریم نامه‌ای دوستانه، از سوی خالق هستی است که ظرائف، لطائف و اشارات عمیقی برای هدایت، رشد و کمال ‏انسان به عنوان خلیفه او دربر دارد. معرفت و شناخت هرچه صحیح‌تر آیات کتاب الهی، به عنوان تجلی گاه اسماء ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی مطیع
پديدآورنده : مصطفی دلشاد تهرانی
پديدآورنده : سوده اسعدی
بازدید : 684

مبانی فهم حدیث از دیدگاه شیخ حر عاملی با تأکید بر کتاب «الفوائد الطوسیه»‏ ‏

چکیده : در راه فهم روایات نیاز به روش صحیح علمی وجود دارد که آن را فقه‌الحدیث می‌نامیم. فهم متون احادیث، بدون توجّه به ‏مبانی مورد نیاز، امکان برداشت غلط و انحراف را در پی خواهد داشت. برای پرهیز از این خطر، ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی محمد میر جلیلی