بازدید : 1439

اصول ایجاد همدلی ملّت با دولت از منظر نهج البلاغه با تطبیق بر روانشناسی

چکیده : وحدت و همراهی مردم با حکومت، از مهم‌ترین عوامل موفقیت جوامع است. راهکارهای ایجاد هم دلی و هم‌زبانی در دو عرصه عوامل همدلی ملّت با دولت و دولت با ملّت قابل بررسی است. نهج البلاغه به عنوان منشور سیاسی شیعه ...

نویسنده :

 پديدآورنده : عباس محمودی
بازدید : 1018

تحلیل احادیث طینت و رابطه آن با اختیار انسان

چکیده : موضوع، طینت و خمیرمایه اولیه آفرینش انسان از جمله مطالبی است که در منابع روایی به آن پرداخته‌ شده است. شیعه و عدلیه از یک‌سو قائل به حسن و قبح عقلی هستند و بر اراده و اختیار انسان پافشاری می‌کنند ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مرتضی فدایی اصفهانی
پديدآورنده : سید مجتبی موسوی
بازدید : 1535

شگفتی‌های علمی در دعای عرفه

چکیده : این نوشتار تأملی است در اشارات علمی دعای عرفه، و بیان می‌دارد که فراز‌های متعددی از این دعا حامل گنجینه‌های دانش ناگشوده‌ای است که اعجاب برانگیز و اعجاز آفرین است. امام حسین(ع) از لحاظ مکانی، زمانی و مخاطب با انتخاب ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد علی رضایی اصفهانی
پديدآورنده : سید احمد جعفری
بازدید : 862

بررسی درون دینی دیدگاه فریقین درباره «قلمرو حجّیّت سنّت»

چکیده : سنت دومین منبع تشریع در شریعت اسلامی و مهم‌ترین منبعی است که پس از قرآن کریم، می تواند در جهت اسلامی ساختن علوم انسانی مورد استفاده قرار گیرد. این مهم زمانی میسّر است که معنا و قلمرو حجّیّت سنّت اثبات ...

نویسنده :

 پديدآورنده : فاطمه رضاداد
بازدید : 1098

بررسی تطبیقی چیستی عقل در روایات

چکیده : در نظام روایی محدثان شیعه و اهل سنت بر تعقل تأکید فراوانی شده است. مسئله اصلی نوشتار پیش رو، ابتدا تبیین زوایای این حقیقت در میراث روایی عامه و خاصه و سپس مقایسه تطبیقی آن در این دو بستر است. ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی شجریان
بازدید : 1295

تأثیر فضای صدور بر شکل‌گیری احادیث طبی

چکیده : بخشی از آموزه‌های روایی احادیث طبی است. ویژگی این احادیث در نگاه نخست اختصاص به مخاطب و بیمار خاص است که در اصطلاح فقه الحدیث به آن قضیه خارجیه اطلاق می‌شود. در مقابل، می‌توان بسیاری از این آموزه‌ها را بر ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد کاظم رحمان ستایش
پديدآورنده : حسین محققیان