جایگاه روایات اهل بیت(ع) در تفسیر ابن ابی حاتم

چکیده : یکی از نمودهای اختلاف میان فریقین، تفاوت تعامل بـا روایـات تفسـیری أهل بیت(ع) است. این پژوهش بر آن است تا میزان رویکرد ابن ابی حاتم را در «تفسیرالقرآن العظیم مسنداً عن الرسول و الصحابه و التابعین»، به روایاتی که نام ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی رستم نژاد
پديدآورنده : مریم احمدی طایفه

قلمرو دانشی حجیت خبر واحد

چکیده : احادیث پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) در کنار قرآن در معرفت بخشی و ارائه معارف الهی نقشی اساسی دارد. روشن است که همه منقولات و مرویات به لحاظ اعتبار از درجه یکسانی برخوردار نیستند؛ برخی ذاتاً یا به کمک قرائن علم ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد فاکر میبدی

گستره حجیت خبر واحد در آموزه‏ های اعتقادی

چکیده : آموزه‌ها و معارف دین را می‌توان به سه دسته اساسی آموزه‌های بینشی (عقاید)، آموزه‌های ارزشی (اخلاق) و آموزه‌های کنشی (احکام) قابل تقسیم دانست. از آموزه ‏های اعتقادی دین در کنار آموزه ‏های اخلاقی و فقهی، باید به عنوان مهم‏ترین و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی نصیری
پديدآورنده : محمد حسین نصیری
پديدآورنده : محمد حسین پور

اصول ایجاد همدلی ملّت با دولت از منظر نهج البلاغه با تطبیق بر روانشناسی

چکیده : وحدت و همراهی مردم با حکومت، از مهم‌ترین عوامل موفقیت جوامع است. راهکارهای ایجاد هم دلی و هم‌زبانی در دو عرصه عوامل همدلی ملّت با دولت و دولت با ملّت قابل بررسی است. نهج البلاغه به عنوان منشور سیاسی شیعه ...

نویسنده :

 پديدآورنده : عباس محمودی

تحلیل احادیث طینت و رابطه آن با اختیار انسان

چکیده : موضوع، طینت و خمیرمایه اولیه آفرینش انسان از جمله مطالبی است که در منابع روایی به آن پرداخته‌ شده است. شیعه و عدلیه از یک‌سو قائل به حسن و قبح عقلی هستند و بر اراده و اختیار انسان پافشاری می‌کنند ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مرتضی فدایی اصفهانی
پديدآورنده : سید مجتبی موسوی

شگفتی‌های علمی در دعای عرفه

چکیده : این نوشتار تأملی است در اشارات علمی دعای عرفه، و بیان می‌دارد که فراز‌های متعددی از این دعا حامل گنجینه‌های دانش ناگشوده‌ای است که اعجاب برانگیز و اعجاز آفرین است. امام حسین(ع) از لحاظ مکانی، زمانی و مخاطب با انتخاب ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد علی رضایی اصفهانی
پديدآورنده : سید احمد جعفری

بررسی درون دینی دیدگاه فریقین درباره «قلمرو حجّیّت سنّت»

چکیده : سنت دومین منبع تشریع در شریعت اسلامی و مهم‌ترین منبعی است که پس از قرآن کریم، می تواند در جهت اسلامی ساختن علوم انسانی مورد استفاده قرار گیرد. این مهم زمانی میسّر است که معنا و قلمرو حجّیّت سنّت اثبات ...

نویسنده :

 پديدآورنده : فاطمه رضاداد

بررسی تطبیقی چیستی عقل در روایات

چکیده : در نظام روایی محدثان شیعه و اهل سنت بر تعقل تأکید فراوانی شده است. مسئله اصلی نوشتار پیش رو، ابتدا تبیین زوایای این حقیقت در میراث روایی عامه و خاصه و سپس مقایسه تطبیقی آن در این دو بستر است. ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی شجریان

تأثیر فضای صدور بر شکل‌گیری احادیث طبی

چکیده : بخشی از آموزه‌های روایی احادیث طبی است. ویژگی این احادیث در نگاه نخست اختصاص به مخاطب و بیمار خاص است که در اصطلاح فقه الحدیث به آن قضیه خارجیه اطلاق می‌شود. در مقابل، می‌توان بسیاری از این آموزه‌ها را بر ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد کاظم رحمان ستایش
پديدآورنده : حسین محققیان

رابطه حدیث و علوم

چکیده : در پی توسعه چشم‌گیر علوم و با توجه دیدگاه‌ها منتقدان نسبت به دین مسیحیت در غرب، رابطه حدیث و علوم به یکی از مهمترین پرسش‌های دنیای معاصر تبدیل شده است. هر چند این رابطه به صورت ضمنی در مبحث «رابطه ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید لقمان حکیمی
صفحه از 2
تعداد موارد : 12