بازدید : 240

شواهد درون‌متنی سندیت نهج‌البلاغه

چکیده : ازجمله شبهاتی که دربارۀ نهج‌البلاغه مطرح شده، اعتبار مطالب و استناد آن به امیرالمؤمنین علی(ع) است که اندکی بعد از تدوین نهج‌البلاغه ادعا شده است و افرادی آگاهانه یا ناآگاهانه به آن دامن زده‌اند. در این مقاله، با تکیه بر ...

نویسنده :

 پديدآورنده : روح الله محمدی
بازدید : 270

روش‌شناسی علامه جعفری در شرح نهج‌البلاغه (با تأکید بر منابع و استنادهای تفسیری)

چکیده : علامه محمدتقی جعفری از عالمان برجستۀ عصر حاضر است که تألیفات متعددی، از جمله شرح و تفسیر نهج‌البلاغه، دارد. مطالعۀ روش‌شناسانه این اثر، عظمت کلام علی(ع) و نیز ذوفنون‌بودن مفسر را آشکار می‌سازد. تحقیق روش‌شناختی نوشتار حاضر مبتنی بر منابع ...

نویسنده :

 پديدآورنده : فتحیه فتاحی زاده
پديدآورنده : لعیا مرادی
بازدید : 247

نفی رؤیت بصری، و اثبات درک قلبی خدا در کلام امام علی (ع)

چکیده : انسان براساس فطرت خویش همیشه درپی رسیدن به خدای خویش است و نتیجۀ ‌‌این جست‌وجوها گاه به انحراف در شناخت معبود خود منجر شده است و او آن را همانند موجودات جسمانی تلقی کرده است که اعضای جسمانی دارد و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : صمد عبداللهی عابد
بازدید : 234

مردم‌سالاری در حکومت امام علی (ع)

چکیده : از نظر امام علی‌ (ع)، عرصۀ سیاسی حکومت حق‌محور، عرصه‌ای شایسته‌‌سالار است که در آن همۀ افراد جامعه باید موقعیت مشارکت در حکومت را داشته باشند؛ و حکومت بر اراده و حضور آنان متکی است. آن حضرت‌ (ع) به حکومت، ...

نویسنده :

 پديدآورنده : احمد بخشایش اردستانی
پديدآورنده : فرزانه دشتی
بازدید : 253

آموزه‌‌های تاریخ از دیدگاه امیرالمؤمنین علی(ع)

چکیده : این نوشتار ــ چنان‌که از عنوان آن برمی‌‌آید ــ درپی بررسی آموز‌‌ه‌‌ها و عبرت‌‌های تاریخ از دیدگاه امیرالمؤمنین علی (ع) است. تاریخ نقلی، علم تاریخ و یا تاریخ علمی، گنجینه‌‌ای از حقایق و اطلاعات زندگی گذشتگان است. با این وصف، ...

نویسنده :

 پديدآورنده : اکرم احمدیان احمد آبادی
پديدآورنده : محمد اخوان
بازدید : 250

دین‌مداری و دنیاداری در نهج‌البلاغه

چکیده : دنیا از جمله مقولاتی است که تفسیر و برداشت‌های مختلفی از آن شده است و دربارۀ بهره‌مندی از آن، دیدگاه‌های افراطی و تفریطی وجود دارد. در مقالۀ حاضر، تحلیلی رابطۀ میان تدین و بهره‌مندی از دنیا با توجه به کلام ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سوسن آل رسول
پديدآورنده : فاطمه مسجدی