جریان شناسی مطالعات حدیثی معاصر  428
جریان شناسی مطالعات حدیثی معاصر

نگاه جریانی به مطالعاتِ حدیثی، به استثنای برخی پژوهش های موردی و جزئی در دلِ پاره ای مقالات، پایان نامه ها و رساله ها، تاکنون پژوهشی جامع و فراگیر به خویش ندیده بود. از این ...

خاورشناسان و حدیث شیعه  456
خاورشناسان و حدیث شیعه

این کتاب بر اساس ضرورت گفتمان نقد آثار خاورشناسان در زمینۀ مطالعات حدیثی شیعه، نخست به شناسایی آثار آنان و سپس، به تبیین و تحلیل مسئله‌ها، اندیشه‌ها، و مبانی فکری، و جریان‌‌ها و رویکردهای خاورشناسان ...

پژوهشی در تاریخ حدیث شیعه  1462
پژوهشی در تاریخ حدیث شیعه

مؤلّف کتاب با تقسیم بندی دوران مختلف تدوین حدیث به چهار دوره، در صدد آن است که چگونگی تدوین احادیث را مورد بررسی قرار می دهد.

تدوين السنة الشريفة  1453
تدوين السنة الشريفة

نویسنده با استفاده از منابع معتبر و دست اول تاریخی و روایی، موضوع کتابت حدیث و حکم آن و سیر تطور تدوین آن را بررسی کرده است.

حوزه ها و مکاتب حدیثی  2847
حوزه ها و مکاتب حدیثی

این کتاب به جریان های فکری حدیث و ده حوزه حدیثی شیعه و سه حوزه حدیثی اهل سنت می پردازد.

تاریخ النقد الحدیثی وضوابطه  841
تاریخ النقد الحدیثی وضوابطه

چهار مقاله در باره تاریخ بررسی و نقد حدیث

الدرس الحدیثی المعاصر  715
الدرس الحدیثی المعاصر

بررسی و معرفی مدارس حدیثی مصر، عربستان، مغرب، هند و شام.

تاریخ حدیث  2035
تاریخ حدیث

کتاب «تاریخ حدیث» بر آن است تا گزارشی از تاریخ حدیث شیعه همراه راویان و منابع حدیثی و گزارشی مختصر از تاریخ حدیث اهل سنت ارائه کند و چرایی پدیداری برخی حوادث را بکاود.

مکتب حدیثی بغداد  2201
مکتب حدیثی بغداد

این کتاب، مکتب حدیثی بغداد را از قرن دوم تا نیمه قرن پنجم هجری مورد بررسی قرار داده است.

تاریخ عمومی حدیث  6050
تاریخ عمومی حدیث

کتاب بیانگر تاریخ حدیث شیعه و اهل سنت است جهت تدریس در درس تاریخ و حدیث در دانشگاه.

تاریخ حدیث شیعه  1299
تاریخ حدیث شیعه

ارائه اطلاعات و گزارش تدوین و کتابت حدیث

تاریخ حدیث  2270
تاریخ حدیث

این کتاب، به تاریخ حدیث نزد شیعه و اهل سنت پرداخته است.

منع تدوین حدیث، انگیزه‌ها و پیامدها  1827
منع تدوین حدیث، انگیزه‌ها و پیامدها

نویسنده، انگیزه‌ها و پیامدهای منع تدوین حدیث را به تفصیل مورد بررسی قرار داده است.

تدوین الحدیث عند الشیعة الامامیة  1259
تدوین الحدیث عند الشیعة الامامیة

مسئله كتابت و تدوين حديث از قرن اول هجرى در زمان رسول مكرم اسلام(ص) و پس از آن حضرت در زمان امامان معصوم(ع) مورد بررسى قرار گرفته است.

مسنَد نویسی در تاریخ حدیث  1296
مسنَد نویسی در تاریخ حدیث

نویسنده پس از تبیین معنای مسنَد، کتاب های مسند فراوان را معرفی کرده است.

تاریخ حدیث شیعه  2847
تاریخ حدیث شیعه

این مجموعه به منظور اتصال حدیث به عصر پیامبر(ص) و امامان(ع) و در امان ماندن آن از دستان تحریف گر پیدا و پنهان تدوین یافته است.

العنعنة من صیغ الأداء للحدیث الشریف (تاریخها، دلالتها و قیمتها العلمیة فی الکافی)  2350
العنعنة من صیغ الأداء للحدیث الشریف (تاریخها، دلالتها و قیمتها العلمیة فی الکافی)

نویسنده در این کتاب، از تمسّک به سند معنعن بحث کرده و ضمن برشمردن و توضیح اهمیت آن، اشاراتی نیز به تاریخ و چگونگی دلالت این نوع از سند در بحث حدیث شناسی نموده است. ...

تاریخ حدیث شیعه(۲)  3711
تاریخ حدیث شیعه(۲)

این کتاب به بررسی دوره های مختلف تدوین حدیث پس از غیبت صغری پرداخته و حوزه ها و مدارس مختلف حدیثی را معرفی نموده است.

تاریخ حدیث شیعه (۱)  2797
تاریخ حدیث شیعه (۱)

در هر یک از بخش های سه گانه این کتاب، نویسنده با محوریت قرار دادن هر یک از امامان معصوم:، علاوه بر شرح زندگانی ایشان، اشاره به شرایط سیاسی، زمانی و حتی مکانی داشته و ...

تاریخ حدیث شیعه در ماوراء النهر و بلخ (درآمدی بر مکتب حدیثی خراسان)  3539
تاریخ حدیث شیعه در ماوراء النهر و بلخ (درآمدی بر مکتب حدیثی خراسان)

این پژوهش به دنبال آن است تا گزارشی مختصر و گذرا از تاریخ حدیث شیعه در خراسان را بیان نماید.

اندیشه شناسی محدثان حلّه  1613
اندیشه شناسی محدثان حلّه

نویسنده به هفت ویژگی آشنایی با حوزه های حدیثی و روش شناسی محدثان حلّه پرداخته است.

مکتب حدیثی شیعه در کوفه (تا پایان قرن سوم هجری)  3788
مکتب حدیثی شیعه در کوفه (تا پایان قرن سوم هجری)

نظر به اهمیت این مکتب حدیثی، در این پژوهش به جنبه های گوناگون آن پرداخته شده است.

بازسازی متون کهن حدیث شیعه (روش، تحلیل، نمونه)  3334
بازسازی متون کهن حدیث شیعه (روش، تحلیل، نمونه)

این اثر، با همکاری پژوهشکده علوم و معارف حدیث و کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، فراهم آمده است.

المناهج الروائیّة عند الشریف المرتضی  1043
المناهج الروائیّة عند الشریف المرتضی

سید مرتضی علم الهدی، در تاریخ فکری شیعه همچون استادش شیخ مفید، در طیف عقل گرایان قرار دارد، ولی ضروری است که به مباحث نقلی ایشان نیز پرداخته شود. اثر حاضر به این موضوع اختصاص ...