الکنی و الالقاب التی یعبّر بها فی الاخبار عن الرسول و الائمة الاطهار(ص)  146
الکنی و الالقاب التی یعبّر بها فی الاخبار عن الرسول و الائمة الاطهار(ص)

برشمردن کنیه ها و القابی که برای معصومان(ع) در احادیث و منابع تاریخی ذکر شده اند و توضیح آنها.

معجم الرموز و الاشارات  109
معجم الرموز و الاشارات

توضیح کلمات اختصاری و کلمات خاص که در کتابها به ویژه کتاب های قدیمی تر، معنایی خاص از آنها اراده می شود.

کتاب فی علم الحدیث  70
کتاب فی علم الحدیث

عنوان دیگر: کتاب بیان المسند و المرسل و المنقطع

حدیث و علوم جدید (منطق فهم احادیث علمی)  128
حدیث و علوم جدید (منطق فهم احادیث علمی)

مباحث حدیث و علم جزئی از فقه الحدیث است؛ زیرا در فهم احادیث علمی به ما یاری می رساند و از سوی دیگر، جزئی از شرح احادیث است.

علل الحدیث به ضمیمه بازشناسی متن مصباح الشریعه  742
علل الحدیث به ضمیمه بازشناسی متن مصباح الشریعه

کتاب به سه مشکل اساسی در زمینه ی احادیث پرداخته است و در پایان، کتاب مصباح الشریعه را مورد نقد و بررسی قرار داده است.

العنعنة من صیغ الأداء للحدیث الشریف (تاریخها، دلالتها و قیمتها العلمیة فی الکافی)  995
العنعنة من صیغ الأداء للحدیث الشریف (تاریخها، دلالتها و قیمتها العلمیة فی الکافی)

نویسنده در این کتاب، از تمسّک به سند معنعن بحث کرده و ضمن برشمردن و توضیح اهمیت آن، اشاراتی نیز به تاریخ و چگونگی دلالت این نوع از سند در بحث حدیث شناسی نموده است. ...

توضیح الأسناد المشکلة فی الکتب الأربعة  422
توضیح الأسناد المشکلة فی الکتب الأربعة

کتاب حاضر، کنکاشی است درباره سندهای روایات کتب اربعه.

حدیث ضعیف  1571
حدیث ضعیف

کتاب حدیث ضعیف کوشیده است از راه بازخوانی تاریخی و تحلیل شیوه عملی دانشمندان متقدم شیعه تا سده هفتم هجری قمری، رویکردی قابل دفاع در تعامل امروزین ما با روایات ضعیف فراروی دید نهد.

وضع و نقد حدیث  1414
وضع و نقد حدیث

این کتاب با پیوند دادن دو مبحث وضع و نقد حدیث و نیز رویکردی فراگیر به احادیث شیعه و اهل سنت، کوشیده است با بهره گیری از کتاب های ارزشمند پیشین، یک گام پیش تر ...

عرضه حدیث بر قرآن  1090
عرضه حدیث بر قرآن

این کتاب در چهار بخش تألیف گردیده است: کلیات، قرآن معیار پالایش حدیث، مدلول قاعده «قرآن معیار پالایش حدیث» و برخی تأمّلات.

التصحیف فی متن الحدیث (جذوره، آثاره، ما یکشف عنه، علاجه)  789
التصحیف فی متن الحدیث (جذوره، آثاره، ما یکشف عنه، علاجه)

این کتاب، به منظور بررسی یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر متن حدیث از حیث معنا، یا همان «تصحیف»، تدوین شده است.

اخباریگری (تاریخ و عقاید)  2204
اخباریگری (تاریخ و عقاید)

مطالب کتاب در سه بخش کلی عرضه شده است که عبارت اند از: مباحث تاریخی، مبانی اخباری گری، و رویکردها و دیدگاه های اخباریان.

مصابیح الأنوار فى حل مشکلات الأخبار  734
مصابیح الأنوار فى حل مشکلات الأخبار

مؤلف، ۳۶۳ حدیث مشکل را در این مجموعه جاى داده است. او ضمن بررسى محتواى هر یک از روایات و شرح و توضیح دشوارى هاى متن، به آرا و نظرات و شرح حال علمایی از ...

سهم زنان در نشر حدیث  1382
سهم زنان در نشر حدیث

این پژوهش می کوشد تا روزنه ای برای نشان دادن سهم زنان در نشر حدیث، دانش های حدیثی و معارف ویژه حدیث در پانزده قرن تاریخ اسلامی بگشاید.

صفحه از 2
تعداد موارد : 16