بازدید : 471

احصاء و بررسی مبانی، اصول و روش‌های کار و تلاش جهادی از منظر قرآن کریم

چکیده : در قرآن کریم تأکید فراوانی بر حرفه آموزی، کسب روزی حلال و تلاش برای خودکفایی شده است که دستیابی به این خواسته‌ها، نیازمند کار و تلاش جهادی است. هدف این پژوهه از یک سو معرفی رهنمودهای اقتصادی قرآن کریم در ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سلمان رضوان خواه
پديدآورنده : مهدی فاضلی دهکردی
بازدید : 572

بررسی جایگاه، اهمیت و اعتبارسنجی کتاب «کمال الدین و تمام النعمه»

چکیده : جایگاه برجسته شیخ صدوق در منابع حدیثی شیعه بر همگان آشکار است و روایاتی که وی از میان اصول و سایر کتب از طریق مشایخش گرد آورده، طی قرون متمادی به عنوان یکی از منابع اصلی و مورد اعتماد شیعه ...

نویسنده :

 پديدآورنده : پرویز آزادی
بازدید : 536

پیوستگی متنی سوره‌های قرآن کریم

چکیده : سوره‌های قرآن از مجموعه‌ی آیات به هم پیوسته تشکیل شده است که بین آن‌ها انواع ارتباط‌های لغوی، دستوری و منطقی برقرار است. هر چند که در سوره‌های قرآن موضوعات مختلفی مطرح شده است اما همه این مباحث از طریق عناصر ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سیدمهدی لطفی
بازدید : 519

معناشناسی زهد در نهج البلاغه بر اساس روش معناشناختی ایزوتسو

چکیده : معناشناسی بخشی از دانش زبان‌شناسی یا شاخه‌ای مستقل از آن است که از رهگذر آن می‌توان به تحلیل معنای واژه‌ها و جمله‌های یک متن پرداخت و جایگاه دقیق کلمه‌ها و ترکیب‌های آن را با توجه به نظام معنایی که در ...

نویسنده :

 پديدآورنده : عباس مصلایی پور یزدی
پديدآورنده : مروت محمدی
بازدید : 484

معناشناسی مفهوم حبط در قرآن کریم

چکیده : «حبط اعمال» یکی از مهم‌ترین و رایج‌ترین مشکلات و موانع به ثمر رسیدن و ذخیره شدن اعمال انسان در جهان آخرت است. در پی عدم بروز بازخورد رفتار صحیح انسان در قبال کسب بی حد معارف و تعالیم الهی، این ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی مطیع
پديدآورنده : سوده اسعدی
بازدید : 435

گونه‌های روایات تفسیری امام سجّاد(ع) در حوزه تعیین مصداق

چکیده : بسیاری از روایات تفسیری ائمه اطهار(ع) در پی تفسیر آیات قرآن نیست، بلکه در پی تطبیق آن بر برخی از مصادیق آیه است. این در حالی است که عدم تفکیک حدود این روایات با روایاتی که درصدد تفسیر مفهوم آیه ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سهیلا جلالی کندری
پديدآورنده : عذرا میثاقی
بازدید : 555

ملاک های نقد متن حدیث براساس منابع روایی فریقین

چکیده : در دو حوزه می‌توان به نقد حدیث پرداخت؛ حوزه متن و سند. در خصوص نقد سندی حدیث تلاش‌های متعددی در طول قرون متمادی صورت گرفته و از آنجا که این روش از جمله روش‌های سنّتی نقد حدیث است، در حدیث ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی ایزدی
بازدید : 525

بررسی ذکر و یاد خدا به عنوان یکی از شاخصه‌های انس با قرآن و تأثیر آن در تربیت اخلاقی

چکیده : ذکر، دعا و عبادت از جنبه‌های مهم انس با قرآن هستند که هر سه جنبه تربیتی داشته و در تمامی ابعاد تربیت انسان به خصوص در تربیت اخلاقی وی تأثیر بسزایی دارند. در این مقاله به منظور بررسی موضوع پژوهش ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی فاضلی دهکردی
پديدآورنده : سلمان رضوان خواه
بازدید : 448

جایگاه مقدسات در قرآن کریم

چکیده : از آنجا که قدوس صفت خداوند است و تقدیس مطلق، تنها شایسته خداوند است، قداست هر چیزی نیز از خداوند ناشی می‌گردد. در این میان انسان با این ظرفیت آفریده شده است که بتواند در ارتباط با خداوند قداست یابد ...

نویسنده :

 پديدآورنده : عین الله ارشادی
بازدید : 558

گونه‌شناسی روش‌های تفسیری امام علی(ع) نزد اهل سنت

چکیده : تفسیر به معنای بیان معانی آیات قرآنی و کشف مقاصد و مدالیل آن، از نخستین اشتغالات علمی مسلمانان است و از عصر نزول قرآن شروع شده و تا امروز ادامه دارد. از نظر تاریخی مفسرین به طبقاتی تقسیم می‌شوند که ...

نویسنده :

 پديدآورنده : قاسم بستانی
پديدآورنده : محمد جعفرنژاد
صفحه از 2
تعداد موارد : 14