بازدید : 37

احصاء و بررسی مبانی، اصول و روش‌های کار و تلاش جهادی از منظر قرآن کریم

چکیده : در قرآن کریم تأکید فراوانی بر حرفه آموزی، کسب روزی حلال و تلاش برای خودکفایی شده است که دستیابی به این خواسته‌ها، نیازمند کار و تلاش جهادی است. هدف این پژوهه از یک سو معرفی رهنمودهای اقتصادی قرآن کریم در ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سلمان رضوان خواه
پديدآورنده : مهدی فاضلی دهکردی
بازدید : 45

بررسی جایگاه، اهمیت و اعتبارسنجی کتاب «کمال الدین و تمام النعمه»

چکیده : جایگاه برجسته شیخ صدوق در منابع حدیثی شیعه بر همگان آشکار است و روایاتی که وی از میان اصول و سایر کتب از طریق مشایخش گرد آورده، طی قرون متمادی به عنوان یکی از منابع اصلی و مورد اعتماد شیعه ...

نویسنده :

 پديدآورنده : پرویز آزادی
بازدید : 36

پیوستگی متنی سوره‌های قرآن کریم

چکیده : سوره‌های قرآن از مجموعه‌ی آیات به هم پیوسته تشکیل شده است که بین آن‌ها انواع ارتباط‌های لغوی، دستوری و منطقی برقرار است. هر چند که در سوره‌های قرآن موضوعات مختلفی مطرح شده است اما همه این مباحث از طریق عناصر ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سیدمهدی لطفی
بازدید : 46

معناشناسی زهد در نهج البلاغه بر اساس روش معناشناختی ایزوتسو

چکیده : معناشناسی بخشی از دانش زبان‌شناسی یا شاخه‌ای مستقل از آن است که از رهگذر آن می‌توان به تحلیل معنای واژه‌ها و جمله‌های یک متن پرداخت و جایگاه دقیق کلمه‌ها و ترکیب‌های آن را با توجه به نظام معنایی که در ...

نویسنده :

 پديدآورنده : عباس مصلایی پور یزدی
پديدآورنده : مروت محمدی
بازدید : 37

معناشناسی مفهوم حبط در قرآن کریم

چکیده : «حبط اعمال» یکی از مهم‌ترین و رایج‌ترین مشکلات و موانع به ثمر رسیدن و ذخیره شدن اعمال انسان در جهان آخرت است. در پی عدم بروز بازخورد رفتار صحیح انسان در قبال کسب بی حد معارف و تعالیم الهی، این ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی مطیع
پديدآورنده : سوده اسعدی
بازدید : 29

گونه‌های روایات تفسیری امام سجّاد(ع) در حوزه تعیین مصداق

چکیده : بسیاری از روایات تفسیری ائمه اطهار(ع) در پی تفسیر آیات قرآن نیست، بلکه در پی تطبیق آن بر برخی از مصادیق آیه است. این در حالی است که عدم تفکیک حدود این روایات با روایاتی که درصدد تفسیر مفهوم آیه ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سهیلا جلالی کندری
پديدآورنده : عذرا میثاقی
بازدید : 34

ملاک های نقد متن حدیث براساس منابع روایی فریقین

چکیده : در دو حوزه می‌توان به نقد حدیث پرداخت؛ حوزه متن و سند. در خصوص نقد سندی حدیث تلاش‌های متعددی در طول قرون متمادی صورت گرفته و از آنجا که این روش از جمله روش‌های سنّتی نقد حدیث است، در حدیث ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی ایزدی