بازدید : 803

نگرشی بر فخریات امام علی(ع) در نهج‌البلاغه (اسباب و انگیزه‌ها)

چکیده : نهج‌البلاغه، کتابی است که نمایانگر گوشه‌ای از اندیشه‌‌های بلند و آسمانی امام علی(ع) است و از یک هزار سال پیش به‌صورت کتابی جاودانه در اختیار جهان و جهانیان قرار گرفته است. موضوعات متنوع آن حاکی از روح بزرگ پدیدآورندۀ آن، ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی خضری
بازدید : 923

تبیان بیان در کلامِ امام همام از نگاه شارحِ تامّ

چکیده : این پژوهش بر آن است تا با واکاوی نهج‌­البلاغه دو آرایۀ بلاغی تشبیه و استعاره را که در این عرصه از بسامد بسیار بالایی برخوردار است، مورد بررسی و تحقیق قرار داده و بارقه‌­ای از سخنوری را در قالب مطالبی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهرداد آقایی
پديدآورنده : محمدرضا شادمنامن
پديدآورنده : ظریفه نورانی
بازدید : 852

بررسی معنی‌شناسی واژه ذلّت در نهج‌البلاغه با رویکرد با هم‌آیی هم‌نشینی و جانشینی

چکیده : واژه ذلت از پرکاربردترین واژه‌­ها، در قالب­‌های مختلف اشتقاقی در نهج­‌البلاغه است. امام علی(ع) با بهره‌مندی از معارف بلند الهی و برای تعالی جایگاه انسان و ارزش­های انسانی، صورت­های گوناگون این واژه را در گفتار و نوشتار به‌کار گرفته تا ...

نویسنده :

 پديدآورنده : ناصر قره خانی
بازدید : 1675

روش‌‏شناسی نقدهای علامه شوشتری بر شرح ابن‌ابی‌الحدید

چکیده : بهج الصباغه فی شرح نهج‌‏البلاغه نوشتۀ علامه محمدتقی شوشتری، یکی از شرح‏‌های مهم نهج‏‌البلاغه است که با هدف رفع کاستی‏های شروح پیشین و با رویکردی انتقادی نسبت به شارحان نهج‌‏البلاغه نگاشته شده است. این کتاب به جهت بسامد نقدها و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی مردانی
بازدید : 890

مطالعۀ مؤلفه‌های هوش اخلاقی در پرتو اندیشه‌های امام علی(ع) در نهج‌البلاغه

چکیده : همگام با اهمیت یافتن روزافزون موضوع اخلاقیات در جهان امروز و با توجه به وجود مفاهیم عمیق در آثار ائمه(ع)، بررسی مصادیق هوش‌­اخلاقی در نهج­البلاغه، به‌عنوان یک مفهوم نوظهور در حوزۀ اخلاقیات، مدنظر پژوهشگران قرار گرفت و از طریق مطالعه ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محسن فرهادی نژاد
پديدآورنده : فاطمه خانی
بازدید : 852

نقد تاریخی اختلاس عبدالله‌بن‌عباس (با تأکید بر نهج‌البلاغه)

چکیده : یکی از معیارهای امام علی(ع) در گزینش کارگزاران حکومتی امانتداری و پرهیزگاری آنان بود. با این حال، برخی از نامه‌های نهج‌البلاغه در توبیخ و استیضاح عملکرد مسئولان خاطی نگاشته شده است؛ از جمله مکاتبۀ امام با عبدالله ابن‌عباس که در ...

نویسنده :

 پديدآورنده : طاهره رحیم پور ازغدی
پديدآورنده : سید محمد مرتضوی
بازدید : 932

اهداف و اصول تربیت معنوی بر اساس آموزه‌های امام علی (ع) در نهج‌البلاغه

چکیده : پژوهش حاضر با تکیه بر روش تحلیل اسنادی و تحلیل مضمون، تربیت معنوی، اهداف و اصول آن را بر اساس آموزه­‌های امام علی (ع) در نهج­‌البلاغه مورد بررسی قرار داده است. هدف از این تحقیق تشریح و تبیین اهداف و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمدجواد یدالهی فر
پديدآورنده : علیرضا فقیهی
پديدآورنده : محمد سیفی
پديدآورنده : محمد رضا یوسف زاده
پديدآورنده : فائزه ناطقی
بازدید : 808

تحلیل عاطفۀ‌ غضب در خطبه‌های نهج‌البلاغه (بررسی موردی خطبه‌های سرزنش کوفیان)

چکیده : عاطفه از اساسی‌ترین عوامل پیدایش یک اثر ادبی و شامل حالت‌هایی چون اندوه، شادی، امید و یأس، حیرت و تعجب، خشم و ترس، طرب و رغبت است که حادثه یا هر عمل دیگری را در ذهن هنرمند و ادیب ایجاد ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مجتبی ترکاشوند
پديدآورنده : یحیی معروف
بازدید : 867

روش مقابله با جدایی‌طلبان در نهج‌البلاغه با محوریت رویکرد تقابلی امام علی(ع) با اقدامات معاویه

چکیده : امام علی(ع) در طول دوران حاکمیت خود بر جامعه اسلامی با سه گروه اصحاب جمل، قاسطین و خوارج با مرام فکری و خواسته­‌های سیاسی متفاوت مقابله کردند. در این میان تقابل امام علی(ع) با معاویه و اصحاب او با توجه ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی حاجی خانی
پديدآورنده : سعید جلیلیان
بازدید : 787

شناسایی و سنخ‌بندی زمینه فرهنگی-اجتماعی توسعه ملت‌ها با تأکید بر دیدگاه نهج‌البلاغه

چکیده : توسعه، چکیده معرفت، دانش و اخلاق بشری است که در فرایند تاریخی خود را نمایان می‌سازد. توسعه، امری، کیفی است که حاکی از وضعیت نشاط اجتماعی، رفاه، عدالت اجتماعی و وضعیت سرمایه اجتماعی یک جامعه است. یکی از زمینه­‌های اساسی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی حسین زاده
پديدآورنده : ستار صادقی ده چشمه
پديدآورنده : لیلا زارعی شهامت
صفحه از 3
تعداد موارد : 28