توصیه‌های امام علی(ع)  2130
توصیه‌های امام علی(ع)

خُلق عظیم (حدیث یازدهم) ، توصیه‌های امام علی(ع) از زبان امام جواد(ع)

لغو و بيهوده گويى  1516
لغو و بيهوده گويى

خُلق عظیم (حدیث سوم) هر چه بگويى ، به وسيله فرشتگان نگهبانت نوشته و به سوى پروردگارت برده مى شود . پس آنچه را كه ...

مشورت و صبح خيزى  1005
مشورت و صبح خيزى

خُلق عظیم (حدیث دوم) شرح احاديث اخلاقى و اجتماعى حضرت عبدالعظيم حسنى عليه السلام

آداب سخن گفتن با مردم  1192
آداب سخن گفتن با مردم

خُلق عظیم (حدیث اول) شرح احاديث اخلاقى و اجتماعى حضرت عبدالعظيم حسنى عليه السلام

عيبجويى و عیب‌پوشی  1622
عيبجويى و عیب‌پوشی

حضرت عبد العظيم عليه السلام: به امام جواد عليه السلام گفتم: از پدرانت حديثى برايم بيان فرما . فرمود : «پدرم، از جدّم، از پدرانش ...

استبداد به رأى  2510
استبداد به رأى

حضرت عبد العظيم عليه السلام : به امام جواد عليه السلام گفتم : از پدرانت حديثى برايم بيان فرما . فرمود : «پدرم، از جدّم، ...

توانگرى در بينوايى  1774
توانگرى در بينوايى

حضرت عبد العظيم عليه السلام : به امام جواد عليه السلام گفتم: اى فرزند پيامبر خدا! از پدرانت براى من حديثى روايت فرما ... . ...

بخشش مال  5206
بخشش مال

حضرت عبد العظيم عليه السلام : به امام جواد عليه السلام گفتم : اى فرزند پيامبر خدا! از پدرانت براى من حديثى روايت فرما ... ...

قصاص  2666
قصاص

امير مؤمنان عليه السلام فرمود : «چهار سخن گفته‌ام كه خداوند، مرا در قرآن تأييد فرموده است ... گفتم: كشتن [به قصاص‌]، كشتار را [در ...

استخاره و استشاره  5459
استخاره و استشاره

امير مؤمنان عليه السلام فرمود : «پيامبر خدا صلى اللَّه عليه و آله مرا به يمن فرستاد و در ضمن وصيّت‌هايى كه به من مى‌نمود، ...

صفحه از 5
تعداد موارد : 46