طبقه بندى كارگزاران امام على(ع)  898
طبقه بندى كارگزاران امام على(ع)

كارگزاران امام على عليه السلام را در چند دسته مى توان طبقه بندى كرد :...

بِشْر بن مُنْقذ عبدى  934
بِشْر بن مُنْقذ عبدى

از اصحاب امام علی(ع)