اهداف معاويه از نبرد تبليغاتى و حكمتِ پاسخ هاى امام علی(ع)  749
اهداف معاويه از نبرد تبليغاتى و حكمتِ پاسخ هاى امام علی(ع)

انديشيدن در نامه هاى تبادل شده ميان امام عليه السلام و معاويه در گير و دار نبرد تبليغاتى و جسارت ورزى ها و بى شرمى هاى مندرج در پاسخ هاى معاويه ، پژوهنده را به اين پرسش وا مى دارد كه : چرا امام عليه ...

سخن ابن ابى الحديد درباره روى گردانان از امام علی(ع)  609
سخن ابن ابى الحديد درباره روى گردانان از امام علی(ع)

ابن ابی الحدید گوید: جماعتى از استادانِ بغدادى ما ، يادآور شده اند كه گروهى از صحابيان ، تابعيان و محدّثان ، از على عليه السلام روى گردان بوده اند و درباره وى بدگويى مى كرده اند . نيز گروهى از آنان ، ...

ماجرای دشنامگويى به امام على(ع)  2675
ماجرای دشنامگويى به امام على(ع)

دشنام گفتن به على(ع) بر فراز منبرها ، از جمله سياست هاى اصولى حزب اُموى بود كه در جهت تحكيم بنيادهاى حاكميّتِ حزب «طُلَقاء (آزادشدگان فتح مكّه)» بنيان گذاشته شد .

نام هاى جنگ افروزان نهروان  1719
نام هاى جنگ افروزان نهروان

متون تاريخى و حديثى ، جنگ افروزان نهروان را با پنج عنوان ياد كرده اند .

شخصیت سران ناکثین  2912
شخصیت سران ناکثین

نگاهی به زندگی برافروندگان جنگ جمل

يادداشتی در مورد دشنام گویی به امام علی(ع)  1175
يادداشتی در مورد دشنام گویی به امام علی(ع)

معاويه و كارگزارانش بر اين كار ( نفرين كردنِ على عليه السلام ) ادامه مى دادند ، به طورى كه كوچك ترها با آن ، تربيت مى شدند و بزرگ ترها با آن ، كهن سال مى گشتند...

برنامه ريزى ناكثين براى پيكار با امام علی(ع)  1065
برنامه ريزى ناكثين براى پيكار با امام علی(ع)

طلحه، زبير ، عايشه ، مروان بن حكم ، يعلى بن منيه ، عبد اللّه بن عامر ، عبد اللّه بن زبير و افرادى از اين دست ، نشستند تا محلّ جنگ را معيّن سازند و نقشه جنگ و راه هاى رويايى را طرّاحى كنند. ...

بررسى ممنوعيت دشنامگويى به امام على توسّط عمر بن عبد العزيز  1461
بررسى ممنوعيت دشنامگويى به امام على توسّط عمر بن عبد العزيز

دشنام گفتن به على عليه السلام بر فراز منبرها ، از جمله سياست هاى اصولى حزب اُموى بود تا اینکه پس از شصت سال عمر بن عبدالعزیز آن را ممنوع اعلام کرد.