بازدید : 972

بازخوانی روابط معنایی واژۀ «العالَمین» براساس روش تحلیل مؤلفه‌ای

چکیده : منابع لغوی و تفسیری، واژۀ «العالَمین» را دارای دو معنا‌ دانسته‌اند: «جهانیان»، یعنی آفریدگان یا ساکنانِ جهان؛ و «جهان‌ها»، یعنی جایی که آفریدگان در آن اقامت دارند. در مورد این واژه سؤالاتی وجود دارد که پاسخ‌های درخوری نیافته است. مثلاً ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سعید شفیعی
بازدید : 1322

نگاهی دوباره به نویسنده الرجال برقی

چکیده : رجال‌شناسان متقدم معمولا در شمار کتابهای احمد بن محمد برقی از کتاب الرجال یاد می‌کنند. با اینهمه ابن‌ندیم از نخستین کسانی است که این انتساب را به پدر احمد، محمد بن خالد برقی باز می‌گرداند و حتی کتاب دیگر احمد ...

نویسنده :

 پديدآورنده : فریماه میرزایی
پديدآورنده : اعظم فرجامی
پديدآورنده : جمال فرزند وحی
بازدید : 929

بعل به مثابۀ بت در فرهنگ سامی و زمینه های کاربرد آن در قرآن کریم

چکیده : تمامی زبان ها در طول تاریخ، دستخوش تغییر شده، به گونه ای که هیچ زبان و واژه ای از این قاعده مستثنی نیست. «بعل» از واژگانی است که در استعمال زبانی، دچار تطور شد. این تحقیق از چهار منظر قرآنی، ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی اسودی
بازدید : 953

خلأ صورت ملفوظ روایات و گونه‌شناسی بسترهای چندخوانشی‌ آن

چکیده : ساختار خط و ماهیت زبان عربی، ظرفیت خوانش‌های متعددی از یک نوشتار را پدید می‌آورد که از آن در اصطلاح زبان‌شناسی به «گشتارهای خوانشی» یاد می‌شود. خوانش صحیح روایات از نسخه مکتوب، رکن اصلی در برداشت اصیل و متقن حدیث ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی محمد میر جلیلی
پديدآورنده : یحیی میرحسینی
پديدآورنده : محمدمهدی خیبر
بازدید : 883

رویکردهای خاورشناسان به مسئلۀ انسجام قرآن: سیر تحوّل تاریخی؛ ویژگی ها؛ زمینه ها

چکیده : مطالعۀ قرآن به‌عنوان یک متن مقدس، خصوصاً به‌دلیل اشتراکات موضوعی با محتوای کتاب‌های مقدس پیشین، همواره مورد توجه خاورشناسان بوده است. از آن‌جا که نحوۀ چینش آیات قرآن و ترکیب محتوایی آن‌ها برخلاف الگوی عهدین است، بارزترین خصیصۀ سبکی قرآن ...

نویسنده :

 پديدآورنده : معصومه شیرازی
پديدآورنده : نصرت نیل ساز
پديدآورنده : محمدعلی لسانی فشارکی
بازدید : 810

تبیین انسجام محتوایی سوره لقمان با روش تحلیل محتوای کیفی

چکیده : تبیین انسجام محتوایی در سوره‌های قرآن کریم رهیافتی موثر در نفی شبهه خاورشناسان درباره پراکندگی و ناپیوستگی متن قرآن کریم است. این نوشتار تلاش دارد تا به بررسی انسجام محتوایی در آیات سوره لقمان و کشف مفاهیم محوری برای تبیین ...

نویسنده :

 پديدآورنده : زهرا صرفی
بازدید : 1115

واکاوی شیوه های عملکرد آصف محسنی در تعامل با تعارضات نجاشی و طوسی

چکیده : نجاشی و شیخ طوسی از رجالیان مشهور شیعه هستند، بعد از تاسیس مدرسه حلّه و اعتبارسنجی حدیث بر پایه سند، آراء رجالی نجاشی و شیخ طوسی از اهمیت فراوانی برخوردار گردید. نجاشی و شیخ طوسی بنا بر وظیفة علم رجال، ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مجید زیدی جودکی
پديدآورنده : علی حسن بگی
پديدآورنده : علیرضا طبیبی
پديدآورنده : ابراهیم ابراهیمی