عجب ساحرى است  165
عجب ساحرى است

اطلاع امام جواد علیه‌السلام از ذهن فرد منحرف و هدایت او

تا زنده بود نتوانست  136
تا زنده بود نتوانست

عتاب‌کردن امام جواد علیه‌السلام به نوازنده و از کار افتادن دست او

از اخبار آسمانها  131
از اخبار آسمانها

ماجرایی از کودکی امام جواد علیه‌السلام و اطلاع از اخبار آسمانها

به اطاعت اعتراف کن!  126
به اطاعت اعتراف کن!

امامت امام جواد علیه‌السلام بعد از شهادت امام رضا علیه‌السلام

دل پدرم مهربان شد  132
دل پدرم مهربان شد

دعای امام جواد علیه‌السلام برای شخصی که پدرش ناصبی بود.

آب مسموم!  121
آب مسموم!

اطلاع امام جواد علیه‌السلام از خواسته فرد تشنه

از آنچه در دل پنهان دارى استغفار كن  139
از آنچه در دل پنهان دارى استغفار كن

خبر دادن امام جواد علیه‌السلام از تصمیم نادرست شخص و دستور طلب استغفار

لباس پدر  130
لباس پدر

برآوردن تقاضای شخص، قبل از بیان آن توسط امام جواد علیه‌السلام

هنگام شهادت پدر  89
هنگام شهادت پدر

ماجرای شهادت امام رضا علیه‌السلام و حضور امام جواد علیه‌السلام بر بالین پدر

چشم بينا  92
چشم بينا

برگشتن بینایی شخص نابینا با عنایت امام جواد علیه السلام

ساربان را بیاور  152
ساربان را بیاور

اطلاع امام جواد علیه‌السلام از خواسته فرد ساربان

صاحبان نامه  146
صاحبان نامه

اطلاع امام جواد علیه‌السلام از فرستنده نامه‌های ناشناخته

مرد و ادعای نبوت!  127
مرد و ادعای نبوت!

عنایت و معجزه امام جواد علیه السلام برای آزادی فرد زندانی

ثروتش را در کجا پنهان کرده؟  116
ثروتش را در کجا پنهان کرده؟

پیدا شدن ثروت میت با دستور امام جواد علیه‌السلام