بازدید : 561

واکاوی تطبیقی منبعیت خبر واحد در حوزه احکام و تفسیر قرآن از دیدگاه آیت‌الله فاضل لنکرانی

چکیده : بحث از منابع تفسیر قرآن از زمان‌های گذشته مورد توجه مفسران و قرآن‌پژوهان بوده است. در این میان، «منبعیت خبر واحد معتبرِ غیرمحفوفِ به قرائن» به‏ دلیل عدم قطعیت مفاد آن، معرکه آراء و أنظار دانش‌مندان گذشته و حاضر می‏باشد. ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد فاکر میبدی
پديدآورنده : محمد امینی
بازدید : 744

بررسی تطبیقی دلایل حجیت خبر واحد در تفسیراز دیدگاه آیت الله فاضل لنکرانی

چکیده : پیرامون حجیت خبر‌واحد‌ درتفسیر قرآن‌ دودیدگاه وجود دارد:‌‌دسته اول کسانی که حجیت خبرواحد را مختص به آیات فقهی دارای اثرشرعی میدانند ودسته دوم کسانی که قائل به حجیت خبرواحد‌درآیات غیر فقهی ازجمله تفسیر نیز می باشند.ازآنجاکه روایات در تفسیر و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی رستم نژاد
پديدآورنده : شریفه شیخ زاده نجار
بازدید : 671

اعتبار سنجی خبر واحد در فقه و تفسیر، با تأکید بر نظر آیت الله فاضل لنکرانی

چکیده : یکی از منابع استنباط احکام شرعی و اثبات آموزه‌های دینی، احادیث می باشد. احادیث متواتر و اخبار آحاد، کاربرد فراوانی در مسائل علم فقه، تفسیر، کلام، تاریخ و ... دارد و مورد بهره‌‏برداری دانشمندان این علوم قرار می‏‌گیرند. مسأله مقاله ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد حسین بهرامی
پديدآورنده : عباس مقدادی داودی
پديدآورنده : مهدی مقدادی داودی
بازدید : 556

ارزیابی تطبیقی جایگاه و کارکرد خبر واحد تفسیری در مبانی آیت الله فاضل لنکرانی و آیت الله جوادی آملی

چکیده : خبر واحد از آن جهت که در تفسیر حجیت دارد یا خیر، در مبنای مفسر اثر می گذارد. کسانی که حجیت خبر واحد را به دلیل آیه (نباء) و سیره عقلاء پذیرفته اند دستشان نسبت به تفسیر بازتر است از ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد رضا شاهرودی
پديدآورنده : نجمه سادات میرغفوریان
پديدآورنده : محسن خوش فر
بازدید : 663

بررسی تطبیقی قلمرو حجیت روایات تفسیری با تأکید بر دیدگاه آیت الله فاضل لنکرانی

چکیده : از مباحث مهم در اصول تفسیر، مطالعه حجیت روایات تفسیری و انتخاب مبنا در مورد آن است. گروهی از دانشمندان معتقدند حداکثر نتیجه‏ ی حاصل از خبر واحد، ظن و گمان است که به حسب اصل اولی، استناد نمودن به ...

نویسنده :

 پديدآورنده : کامران اویسی
بازدید : 437

ارزیابی تطبیقی آرای دانشمندان در حجیت خبر واحد با تاکید بر دیدگاه ایت الله فاضل لنکرانی

چکیده : پژوهش حاضر با عنوان «حجیت خبر واحد در تفسیر و جایگاه نظر آیت الله فاضل » در صدد بیان دیدگاههای مختلف در موضوع و تعیین جایگاه نظر آیت الله فاضل می‌باشد. اهمیت و ضرورت بحث از این جهت است که، این ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مرضیه محبی
بازدید : 517

بررسی دیدگاه آیت الله فاضل لنکرانی در تخصیص عمومات قرآن با خبر واحد ثقه

چکیده : هدف از پژوهش حاضر، بررسی موضوعی مهم از فروع علوم قرآن است. موضوع تحقیق « تخصیص عمومات قرآن با خبر واحد ثقه » می باشد. با توجه به اختلاف علماء در موضوع مذکور، بازخوانی و اعتبارسنجی ادله طرفین نزاع ضروری ...

نویسنده :

 پديدآورنده : ابوالقاسم ولی زاده
پديدآورنده : محمد مهدی ولی زاده
بازدید : 505

مطالعه تطبیقی جایگاه اخبار آحاد در تفسیر و فقه از منظر آیت الله فاضل لنکرانی

چکیده : حجیّت خبر واحد در احکام شرعی از شاخص‌ترین مباحث علم اصول فقه محسوب می‌شود. در این میان روایات آحاد معتبر ظنى،همواره یکی از منابع و مستندات فقها برای استخراج احکام شرعی هستند؛ اما پیرامون استفاده از روایات آحاد معتبر ظنی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : زهرا اسعدی سامانی
پديدآورنده : عبدالله میر احمدی
بازدید : 561

معناشناسی روایی، چیستی و مبانی اعتبار

چکیده : معناشناسی روایی قرآن، به معنای منبع دانستن روایات اهل بیت(ع) در معناشناسی این کتاب الهی، ضرورتی است که با توجه به برخی کمبودها و کاستی‌ها در عملکرد لغویان و نیز مختصات معناشناختی قرآن، پیش چشم داشتن آن در فرآیندهای قرآن‌پژوهی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی راد
پديدآورنده : حامد دهقانی فیروزآبادی
بازدید : 624

بررسی نظریه حجّیت نسبی روایات تفسیری

چکیده : حجیت نسبی، دیدگاهی کم و بیش نوپدید است که می‌کوشد دیدگاه حجیت مطلق روایات تفسیری را به دیدگاه عدم حجیت این دسته از روایات نزدیک سازد؛ گفتنی است در میان طرفداران هر دو دیدگاه صاحبنظران وزینی به چشم می‌خورند از ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محسن قمرزاده
پديدآورنده : نسیم تیموری
صفحه از 2
تعداد موارد : 18