بازدید : 305

مبانی استنباط نظریه‌های علمی احادیث

چکیده : فهم احادیث علمی اهل‌بیت(ع) از مسائلی است که در صورت عدم توجه به مبانی، ضوابط و شیوه‌های اختصاصی فهم این دسته از احادیث، می‌تواند منجر به تحمیل نظریه‌های علمی بر احادیث و موجب برخی آثار منفی هم‌چون: تفسیر به رأی، ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد علی رضایی اصفهانی
پديدآورنده : محمد حسین بهرامی
پديدآورنده : مرتضی فدایی اصفهانی
بازدید : 310

بررسی تطبیقی تواتر روایات ادیان ابراهیمی در مورد نبرد آخرالزمان

چکیده : از چالش‌های میان ادیان، آموزه‌های مشترکی است که با تفاوت‌هایی میان ادیان مطرح شده و در هر یک به روش خود به اثبات می‌رسد. یکی از راه‌های قابل قبول برای اثبات این آموزه‌ها شیوه پیشنهادی تواتر فرادینی از چالش‌های میان ...

نویسنده :

 پديدآورنده : طاهررضا جعفر
پديدآورنده : علی راد
بازدید : 241

جایگاه مخاطب حدیث در حدیث‌شناسی با مطالعه موردی مسأله امامت

چکیده : تعریف و تحلیل یک گزارش تاریخی به صورت عام و یک گزارش حدیثی به صورت خاص، از دو منظر کلی امکان پذیر است: از جهت خاستگاه صدور آن و از جهت انعکاس و بازتاب آن در ذهن مخاطب (تحلیل انعکاسی). ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمدحسن احمدی
بازدید : 268

معمم نمودن امیرالمؤمنین (ع) توسط پیامبر (ص) و تأثیر آن در شرح حدیث غدیر در منابع فریقین

چکیده : در صدور حدیث غدیر که مهم‌ترین مستند مسأله خلافت پیامبر است، هیچ تردیدی وجود ندارد. از نظر دلالت فریقین قبول دارند که مولا بودن علی بن ابی‌طالب(ع) با این حدیث اثبات می‌شود، اما اهل تسنّن معنای مولا را دوستی و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد عشایری منفرد
بازدید : 242

ارزیابی احادیث فریقین در دلالت آیات مبیِّن اعجاز علمی حرکت خورشید

چکیده : آیات مبیِّن حرکت خورشید در قرآن، به عنوان یکی از مصادیق اعجاز علمی بیان شده است. مسلمانان در صدر اسلام، این آیات را مبیِّن حرکت ظاهری خورشید می‌دانستند؛ اما در سده دوم هجری با ترجمه کتاب «المجسطی» به عربی، این ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید عیسی مسترحمی
پديدآورنده : جواد گودرزی
بازدید : 284

نقد تاریخ‌مندی سنت (تا عصر شافعی)

چکیده : سخن از مفهوم و اعتبار سنت، پیشینه‌ای دیرینه دارد و علیرغم آن عموم نظرات متوجه یک دست کردن مفهوم سنت و قدّسی کردن جایگاه و اعتبار آن و متّبع بودن آن چون قرآن است، با این وجود، پیوسته نقدهای جدی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : قاسم بستانی