هفت چیز اختصاصی خداوند به پیامبر اسلام(ص) و امت او در این حدیث آمده است.

بهشت بر همه آفریدگانم حرام است تا آن گاه که [نخست] محمّد و امّت او، بِدان در آیند

وقتی ابراهیم فرزند رسول خدا(ص) بیمار شد حضرت از روی محبت گریست و...

هرروز پیامبر(ص) هنگام نماز صبح بر امام علی(ع) و همسر و فرزندان او درود می فرستاد

پیامبر(ص) هرروز هنگام نماز صبح به در خانه امام علی(ع) می آمد و به او خانواده اش بعنوان اهل بیت سلام می داد.

در دوران جاهلیت وقتی که رسول خدا(ص) مردم را به توحید دعوت می کرد بشدت او را می آزردند.

رسول خدا(ص) در اوایل بعثت، فرزندان عبدالمطلب را جمع کرد و معجزه ای از خود به نشانه پیامبری نشان داد و از آنان بیعت خواست اما فقط امام علی(ع) بیعت کرد.

طبق این حدیث، رسول خدا(ص) در مرگ نوه اش گریست و چنین گریه ای را ستود.

ماجرای یکی از بیعت ها با رسول گرامی اسلام(ص)

بیعت عام پیامبر(ص) همان بیعت شجره است و آن، یک درخت طلح یا درخت مسواکی بود در کنار چاه حدیبیه.

با دعای پیامبر(ص) بخشی از عذاب امتش برداشته شده است اما آزمایش همچنان ادامه دارد.

ماجرای مسلمان شدن اهل مدینه و بیعت آنان در این حدیث آمده است.

رسول گرامی اسلام(ص) در مورد فتنه و ارتداد پس از خود، پیشگویی کرده است.

در این حدیث رسول گرامی اسلام(ص) فرقه های مسلمانان پس از خود را گوشزد کرده است.

صحبت حضرت موسی(ع) با خداوند در باره امت آخر الزمان

ماجرای یکی از بیعت ها با پیامبر(ص)

ماجرای بیعت دوم عقبه با روایت های مختلف نقل شده و این نیز روایتی دیگر است.

سدیر صیرفی شدت گریه ی امام صادق(ع) را نقل می کند که از انحراف مسلمانان در عصر غیبت می گریست.

در این حدیث، ده دلیل ذکر شده که خداوند امت پیامبر اسلام(ص) را بر دیگر امتها برتری داده است.

معرفی پیامبر اسلام(ص) به حضرت آدم(ع) از سوی خداوند

روزهایی که رسول گرامی اسلام(ص) روزه می گرفت، در این حدیث بیان شده است.

امت پیامبر اسلام(ص) برتر از تمامی امت های دیگر

رسول گرامی اسلام(ص) به گرفتاری امتش پس از خود به هواهای نفسانی تصریح کرده است.

رسول خدا(ص) از میان فرقه های مختلف اسلامی، تنها یک فرقه را نجات یافته معرفی کرده است.

قبیله ای شرط بیعت خود با پیامبر(ص) آن قرار دادند که پس از ارتحال آن حضرت، حکومت به آنان برسد اما حضرت نپذیرفت.

رسول گرامی اسلام(ص) شرطهایی را در بیعت دوم عقبه ذکر کرد که براساس آن با وی پیمان ببندند

بیعت دوم عقبه از حوادت مهم دوران زندگی رسول خداست. این روایت، به آن می پردازد

پس از تغییر قبله از بیت المقدس به کعبه، رسول خدا(ص) پاسخ می دهد که کدام قبله برحق بوده و کدام باطل که روی گردانده شد؟

هنگامی که فرشته ای به رسول خدا(ص) عرضه داشت: «می خواهی پیامبر و بنده باشی، یا پیامبر و شاه؟» تواضع و بندگی را ترجیح داد.

حدیثی در مورد ماجرای بیعت دوم عقبه

ماجرای بیعت اول و دوم عقبه به اختصار در این حدیث آمده است.

رسول خدا(ص) در حال خطبه نماز جمعه بود که مردم با شنیدن صدای طبل، خبر شدند که کالایی برای فروش رسیده. خطبه را رها کردند و...

هنگامی که معجون بادام برای پیامبر(ص) آوردند، به دلیل اینکه این نوع خوراکی ویژه نازپرودگان است، از خوردن آن خودداری کرد.

شأن نزول آیه 30 در سوره انفال

در این ماجرا خداوند به حضرت عیسی(ع) بشارت ظهور پیامبر اسلام(ص) را داده است.

در این حدیث، آزمایش پیامبر اکرم(ص) به صبر مورد تاکید قرار گرفته است.

ویژگی های امت پیامبر اسلام(ص) در این قضیه بیان شده است.

رسول گرامی اسلام(ص) از زن یهودی که می خواست حضرت را مسموم کند درگذشت.

عمر بن خطاب وضعیت تنگدستی رسول خدا(ص) را ترسیم کرده است.

در گرماگرم جنگ احد و پراکندگی مسلمانان، رسول خدا(ص) به ابودجانه اجازه ی ترک میدان داد. اما بر بیعتش با رسول خدا همچنان پایمردی کرد.

رسول گرامی اسلام(ص) مانند بردگان غذا می خورد. به همین دلیل مورد سرزنش زنی قرار گرفت اما آن زن با خوردن لقمه ای از پیامبر(ص) بددهنی را کنار گذاشت.

هنگام بیعت زنان انصار با رسول خدا(ص)، زنها خواستند با حضرت دست بدهند اما حضرت خودداری کرد.

بیعت حقیقی زمانی رخ می دهد که انسان، پای دشواری ها بایستد. لذا پیامبر(ص) با شخصی بیعت کننده، شرایطی را تعیین فرمود.

ابن عباس چگونگی تهجد پیامبر(ص) را گزارش کرده است.

وقتی خبر جان دادن نوه ی رسول خدا(ص) به او رسید، در عین حال که دخترش را دعوت به صبر کرد، خود نیز با دیدن صحنه، اشک از دیدگانش جاری شد. هم تسلیم رضای الهی بود و هم گریه از روی محبت می کرد. ...

هنگامی که خداوند درجه ای از درجات رسول اکرم(ص) را که به سبب ایثارش را نشان موسی داد، موسی تحمل دیدن را نداشت.