رفتار مسالمت آمیز امام علی(ع) با یک خارجی در این حدیث نمایان است.

ماجرای چگونگی اسلام آوردن امام علی(ع) و حضرت خدیجه(س) در این حدیث بیان شده است.

رسول خدا(ص) در اوایل بعثت، فرزندان عبدالمطلب را جمع کرد و معجزه ای از خود به نشانه پیامبری نشان داد و از آنان بیعت خواست اما فقط امام علی(ع) بیعت کرد.

بیعت عام پیامبر(ص) همان بیعت شجره است و آن، یک درخت طلح یا درخت مسواکی بود در کنار چاه حدیبیه.

حدیثی در ماجرای غدیر و بیعت مردم

چند تن از انصار، در این حدیث امام علی(ع) را توصیفات نیکو می کنند.

ماجرای یوم الانذار و بیعت امام علی(ع) در سنین پایین با رسول خدا(ص) بیان شده است.

مناظره امام علی(ع) با ابوبکر بر سر خلافت در هنگامی که ابوبکر خواست مسئله جانشینی را از دل امام علی(ع) در آورد.

چند تن از یاران امام علی(ع) از همراهی آن حضرت باز ایستادند.

روایتی از ماجرای یوم الانذار ار منابع اهل سنت

پس از مرگ عثمان مردم برای بیعت به امام علی(ع) هجوم بردند و حضرت آن هجوم را گزارش می کند.

چشمه ای از زهد امام علی(ع) در این حدیث نشان داده شده.

در شورایی که می خواست جانشین عمر بن خطاب را تعیین کند، امام علی(ع) برای حقانیت خود به قضیه ی مباهله استناد کرد.

امام علی(ع) در زمان حکومتش از کسی لباس خرید که او را نشناسد تا به او بخاطر مقامش، تخفیف ندهد

امام علی(ع) در این حدیث تصریح می کند که جانشینی پیامبر(ص) حق او بوده است که به او ندادند.

پس از مرگ عثمان، امام علی(ع) تمایلی به قبول حکومت نشان نداد تا اینکه اصرار، بیعت را پذیرفت.

امام علی(ع) در اوج قدرت، تواضع خود را همچنان حفظ می کرد. نمونه ای از تواضع آن حضرت را در این حدیث می یابیم.

هنگامی که امام علی(ع) در حین سخنرانی از شنوندگان خواست که از هرچه می خواهند بپرسند...

قضیه ی وصف امام علی(ع) به «لا سَیفَ إلّا ذُوالفَقا رِ ولا فَتی إلّا عَلِی» در این حدیث آمده است.

دفاع جانانه ی امام علی(ع) از رسول خدا(ص) در این ماجرا آمده است.

ماجرای توصیف امام علی(ع) به «لا فَتی إلاّ عَلِی» در این حدیث آمده است.

امام علی(ع) در سخت ترین شرایط در جنگ احد، رسول خدا(ص) را تنها نگذاشت یعنی زمانی که اصحاب، صحنه را در جنگ، خالی کردند.

کسی که از امام علی(ع) پیروی نکند در قیامت نابینا محشور می شود.

شخصیت های برجسته ای، هنگام حکومت رسیدن امام علی(ع) شرط بیعت خود را آن قرار دادند که حضرت به آنچه از بیت المال (حتی نامشروع) به دستشان رسیده کاری نداشته باشد. اما حضرت نپذیرفت.

پیامبر(ص) شرط پذیرش توبه را محبت امام علی(ع) قرار داد.

در قیامت ندا می رسد که امام علی(ع) خلیفه ی خدا در زمین و حجت اوست

ابوذر امام علی(ع) را تقسیم کننده ی بهشت و جهنم و نیز جداکننده ی حق از باطل و حجت خدا بر امت خواند و رسول خدا(ص) سخنش را تایید کرد.

امام رضا(ع) در مناظره ای با مأمون نشان داد که آیه ی مباهله نشان دهنده ی خلافت امیرالمؤمنین(ع) است.

هنگامی که پیامبر(ص) خبر شد برخی، به امام علی(ع) آزار رسانده اند، پیامبر(ص) برآشفت و فرمود: ای مردم! هر کس علی را آزار دهد، مرا آزار داده است.

امیرالمؤمنین(ع) از کسانی که او را می شناختند لباس نخرید بلکه از کسی خریداری کرد که او نشناسد و نخواهد بخاطر مقامش به او تخفیف دهد.

امام علی(ع) مقید بود که شبانه و به صورت ناشناس صدقه دهد چون صدقه ی پنهانی خشم خدا را فرو می نشاند.

هنگامی که امام علی(ع) بیان داشت که تنها او برادر پیامبر(ص) است و هرکس چنین ادعا کند، شخصی ادعا کرد که برادر پیامبر است و امام علی را دروغگو خواند. به محض چنین ادعایی به لرزه افتاد و مرد.

هنگامی که رسول خدا(ص) اصحاب را برادر یکدیگر قرار داد، امام علی(ع) را در پایان برادر خویش قرار داد و به او فرمود: نسبت به من به منزله ی هارون از موسی هستی.

هنگامی که پیامبر(ص) دو به دو اصحاب را برادر هم قرار داد، امام علی(ع) را برادر خود تعیین کرد.

دوستی و دشمنی با دوستان و دشمنان امام علی(ع) در هر شرایط، مورد سفارش رسول خداست.

امام علی(ع) خاطره ای از فقر خود می گوید.

پس از کشته شدن خوارج در جنگ نهروان، امام علی(ع) آیندگان را که پیرو او هستند، در پاداش این کار، شریک دانست.

پس از تقسیم اموال و لباس از سوی رسول خدا(ص)، فقیری دیر رسید و تنها کسی که حاضر شد سهم خود را به او بدهد امام علی(ع) بود.

این حدیث نشان می دهد که امام علی(ع) هر آنچه داشت در راه خدا انفاق کرد.

به دلیل اینکه رسول خدا(ص) غذایی برای مهمانش نداشت، امام علی(ع) مهمان را به منزل برد و با تنها غذایی که برای فرزندانش داشتند، از مهمان پذیرایی کردند.

هنگامی که مهمانی بر رسول خدا(ص) وارد شد و پیامبر(ص) چیزی برای پذیرایی نداشت، امام علی(ع) او را به منزل برد و در عین ناداری از او پذیرایی کرد.

هنگامی که امام علی(ع) لباس مورد نیازش را به فقیری داد، خداوند برای او لباسی فاخر در بهشت در نظر گرفت.

وقتی که امام علی(ع) دانست که دو روز است که خانواده اش چیزی برای خوردن ندارند، برای تهیه ی غذا دیناری قرض گرفت اما در راه، مقداد را در تنگدستی دید و آن یک دینار را به او بخشید.

ماجرای بخشش افطاری خانواده ی امام علی(ع) سه روز پیاپی، در این حدیث آمده است.

به مناسبت دلاوری های امام علی(ع) در جنگ احد بود که ندایی آسمانی آمد که: «شمشیری جز ذو الفقار و جوان مردی جز علی نیست»

معاویه از ضِرار بن ضَمرَه خواست تا اوصاف و سخنان امام علی(ع) را برای او بگوید.

مشرکان برنامه ریزی کردند تا در نیمه های شب، به پیامبر(ص) در بسترش هجوم برند تا او را به قتل برسانند اما امام علی(ع) در بستر پیامبر(ص) آرمید تا پیامبر(ص) بتواند از مکه هجرت کند. خداوند به امام علی(ع) نزد فرشتگان مباهات می کند. ...