امام حسین(ع) دعوت بردگان را پذیرفت و خود نیز آنها را به منزل دعوت کرد.

امام حسین(ع) غلامی را که مستحق کیفر بود، به دلیل اینکه با آیات قرآن، حضرت را دعوت به عفو کرد، او را آزاد کرد.

پیامبر اکرم(ص) با دیدن گردن بند بر گردن حضرت فاطمه(س) اظهار کراهت کرد. وقتی که حضرت فاطمه(س) آن را از خود جدا کرد و به فقیر داد، پیامبر(ص) در شأن او و خانواده اش جملاتی درخور توجه بیان فرمود.

هرجا عقل باشد، دین و حیا نیز در کنار آن خواهد بود.

سفارش به تحمل سختی ها در راه دین در این حدیث آمده است.

فرزند صالح مایه نجات والدین در آخرت است

صبر امام باقر(ع) سبب اسلام شخص مسیحی شد.

در این خبر ابن ابی العوجاء رفتار منطقی امام صادق(ع) را گوشزد کرده است.

امام حسین(ع) در باغش برده ی خود را دید که از نانی که می خورد به سگ هم می دهد. به همین خاطر غلام را آزاد کرد و باغ را به او بخشید و دو هزار دینار هم به او داد.

با اینکه دست کشیدن به حجر الاسود ثواب دارد، امام صادق(ع) در هنگام حضور جمعیت، از این کار خودداری می کرد تا دیگران خود، آسیب نبینند

کسی که لباس دارد و بداند همسایه اش بی لباس است، اگر به او ندهد، برادر واقعی نیست.

پیامبر(ص) به شخصی که نه روزه گرفته بود و نه به فقیری اطعام کرده بود، سفارش کرد که به خانواده اش بخوبی رسیدگی کند چرا که این کار نوعی صدقه است.

انتقام نگرفتن امام سجاد(ع) سبب هدایت شد.

پیامبر(ص) مردی را که از روی هوا و هوس با زنان همنشینی کرده بود، با کنایه ادب کرد.

پیامبر خدا(ص) اسیری را بخاطر عیالوار بودن آزاد کرد به شرطی که دوباره در جنگ شرکت نکند. اما او دوباره شرکت کرد و مجازات شد.

طبق این حدیث، از جهت اعتقادی نمی توان از همه توقع یکسان داشت

صبوری امام حسن(ع) در برابر دشنامگو سبب هدایت او شد.

رفتار مسالمت آمیز امام علی(ع) با یک خارجی در این حدیث نمایان است.

مردی که مالک اشتر را نمی شناخت به او دشنام داد اما مالک اشتر به مسجد رفت و از خداوند برای او طلب بخشش کرد.

شخصی که مسلمان شد، با اینکه مادرش مسلمان نبود، رسول خدا(ص) محبت به مادر را به او سفارش کرد و همین سبب شد مادر اسلام بیاورد و ساعاتی بعد، از دنیا رفت.

نمونه ای از احترام امام علی(ع) به اهل کتاب در این حدیث آمده است.

پیامبر(ص) طبق این حدیث، داشتن سی شتر را بر صد شتر ترجیح داده است.

تعدادی از خصوصیات شیعیان، از زبان امام صادق(ع) نقل شده است.

در جنگ خیبر وقتی برده ای با گوسفندان صاحبش نزد رسول خدا(ص) آمد و مسلمان شد، حضرت به او دستور داد تا گوسفندها را به صاحبشان برساند.

در این حدیث به گناه بزرگ تهمت و روی گردانی از رسول گرامی اسلام(ص) اشاره شده است.

امام زین العابدین(ع) با محبت به کسی که به او توهین کرده بود، سبب هدایتش شد.

رد امانت به قدری مهم است که امام صادق(ع) فرمود: اگر ابن ملجم هم امانتی به من بسپارد به او بر میگردانم

این روایت، ملکی را ارزان از کسی خریدن در حالی که طرف ناچار به فروش است، مذمت کرده است.

امام باقر(ع) کسی را که در خلوت با زنی نامحرم شوخی کرده بود، مذمت فرمود.

امام باقر(ع) در مورد کسی که غش در معامله می کرد، پیشگویی کرد که دیوانه از دنیا می رود و چنین شد.

فرق غیبت و تهمت در این حدیث کوتاه بیان شده است.

شأن نزول آیه «وَلَا تَطْرُدِ الَّذِینَ یدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِی»

مردی که دچار تنگدستی بود، به دلیل صداقت، توانست به ثروت برسد.

چشمه ای از زهد امام علی(ع) در این حدیث نشان داده شده.

خداوند سوگند خورده است که هرکس به غیر خدا امید و دل بسته باشد، امیدش را به یأس تبدیل می کند و...

رسول خدا(ص) در حال خواندن خطبه ی نماز جمعه بود که عده ای از مسجد برای خرید و سرگرمی خارج شدند و...

امام علی(ع) تبیین فرموده که نفاق سبب نسبت دروغ به پیامبر(ص) حتی از سوی بعضی از اصحاب بوده است.

سفارش رسول خدا(ص) به زینب عطرفروش که از غل و غش در عطرش بپرهیزد.

امام صادق(ع) دوست نداشت از کمبود جنس در بازار سوء استفاده شود و جنس گران تر فروخته شود.

پیامبر اکرم(ص) اصحابش را چنان تربیت کرد که اگر سوار بر مرکب، چوبدستی آنها می افتاد خود از مرکب پیاده می شدند و برمی داشتند و از کسی درخواست آن را نمی کردند.

امام صادق(ع) به کسی که قصد تجارت داشت، نصیحت مشفقانه ای کرد.

سه سفارش امام علی(ع) به عمر بن خطاب به عنوان حاکم

وقتی واثله عیب شتر را پس از فروش و پیش از رفتن خریدار، به او گفت، خریدار تعجب کرد...

امام علی(ع) در زمان حکومتش از کسی لباس خرید که او را نشناسد تا به او بخاطر مقامش، تخفیف ندهد

هنگامی که قحطی شد، امام صادق(ع) دستور داد گندم های موجود در خانه را بفروشند و مثل دیگر مردمان، روزانه گندم تهیه کنند.

صداقت اقتضا می کند فروشنده در امانت فروشی، چیزی بر مبلغ تعیین شده نیفزاید تا اضافی را برای خود بردارد.

پیامبر(ص) به صاحب شتر سفارش کرد که هنگام هدیه دادن شتر ماده، بچه اش نیز همراه آن داده شود

پیامبر(ص) به شخصی سفارش کرد که چه هنگام خرید و چه هنگام فروش، قیمت واقعی که در نظر دارد بگوید.

تعدادی از مشاغل نکوهیده در این حدیث شمرده شده است.

شأن بیان «اللّهُمَّ لا تَکلنی إلی نَفسی طَرفَةَ عَینٍ أبَداً» از زبان رسول گرامی اسلام(ص) در این حدیث آمده است.

امام علی(ع) در اوج قدرت، تواضع خود را همچنان حفظ می کرد. نمونه ای از تواضع آن حضرت را در این حدیث می یابیم.

صداقت در تجارت به قدری اهمیت دارد که امام صادق(ع) به روغن فروش سفارش کرد که: اگر روغنی برایت آوردند که به دیگران بفروشی، خودت آن را نخر

رسول خدا(ص) با رسم خطوطی نشان داد که آرزوها، دور و دراز و دست نیافتنی است.

حضرت ابراهیم(ع) وقتی که غذا برای فرشتگان آورد، قیمت آن را گفتن «بسم الله» در ابتدای خوردن و «الحمد لله» در پایان آن بیان کرد.

امام سجاد(ع) با مادرش هم غذا نمی شد تا مبادا چیزی را بردارد که مادرش می خواسته بردارد

امام کاظم(ع) وقتی نان را زیر ظرف غذا دید، تذکر داد که برداشته شود.

برادری حقیقی زمانی دانسته شده که شخص هنگام نیاز، دست در جیب برادر دینی اش کند و پول بردارد.

خداوند از هیچ ظرفی به اندازه شکم پر، نفرت ندارد

قطع رحم سبب کوتاهی عمر می شود.

امام(ع) به شخصی که دیگری را دوست داشت، سفارش کرد که دوستی ات را به او اظهار کن

رسول گرامی اسلام(ص) زیاده روی از استفاده از حلال را هم شایسته نمی دانست.

شخصی فقیر با معجزه ای از پیامبر(ص) به اموال فراوان رسید اما به دنبال آن، از شرکت در نماز جماعت سستی می کرد و دوباره با کرامت رسول خدا(ص) آن اموال را از دست داد و دوباره به نماز جماعت پایبند شد.

امام صادق(ع) در دل شب، به کمک نیازمندان غیرشیعه شتافت.

حضرت عیسی(ع) به زنی که پیرچهره شده بود، سفارش به کم خوری کرد تا چهره اش تر و تازه شود.

امام کاظم(ع) در این قضیه، بیان می فرماید که چگونه همبستگی و مواسات در میان افراد تا چه حد باید باشد

امام باقر(ع) نشانه ی برادری واقعی را بیان فرموده است.

امام حسین(ع) کنیزی را به پاس دسته گلی که برایش آورده بود، آزاد کرد.

طبق فرموده ی امام علی(ع) افراد هر عشیره و قوم، سزاوار است که به هم عشیره ی خود یاری رساند و از یکدیگر پشتیبانی کنند.

امام باقر(ع) حد سفره را اینگونه بیان فرمود: بسم الله در آغاز، حمد خدا در پایان و غذا خوردن از مقابل خود

امام کاظم(ع) بخشی از آداب غذا خوردن را در این حدیث بیان فرموده است.

امامان(ع) مراقب بودند که همه بر یک امر مستحبی، عمل نکنند تا مردم تصور وجوب نداشته باشند.

پیامبر(ص) زنانی را که به شوهرشان می گویند: هیچ از تو خیر ندیدم، سرزنش فرمود.

هنگامی که معجون بادام برای پیامبر(ص) آوردند، به دلیل اینکه این نوع خوراکی ویژه نازپرودگان است، از خوردن آن خودداری کرد.

رسول خدا(ص) از بیان روابط خصوصی زن و شوهر برای دیگران، منع فرمود.

امام صادق(ع) پسرش اسماعیل را از اعتماد به شرابخوار برای تجارت با اموالش نهی کرد اما اسماعیل گوش نداد و اموالش از بین رفت و...

رسول خدا(ص) مردم را از اینکه اسرار مربوط به آمیزش با همسر را برای دیگران بیان کنند

پیامبر اکرم(ص) کسانی را که خود را بی بهره از امور دنیایی می کنند، مذمت فرمود.

پیامبر(ص) وضعیت اشرافی گری مسلمانان در آینده را پیش بینی فرمود و زندگی در زمان خود را ترجیح داد

رسول خدا(ص) کسانی را که دائم ازدواج می کنند و طلاق می دهند، سرزنش کرد

پیامبر(ص) از عثمان بن مظعون خواست تا از زیاده روی در عبادت خودداری کند و به همسرش نیز رسیدگی کند

نباید با افراط به عبادت، از توجه به همسر کوتاهی کرد.

پاداش همبستری با همسر نشان داده شده است.

در این حدیث، آزمایش پیامبر اکرم(ص) به صبر مورد تاکید قرار گرفته است.

وقتی که رسول گرامی اسلام(ص) دستان پینه بسته ی مردی را دید که در اثر کسب رزق و روزی تلاش کرده، بر آن بوسه زد

رسول گرامی اسلام(ص) از زن یهودی که می خواست حضرت را مسموم کند درگذشت.

رسول خدا(ص) فرمود: «خداوند، توبه بنده را تا زمانی که به خُرخُر مرگ نیفتاده است، می پذیرد».

پیامبر(ص) شرط پذیرش توبه را محبت امام علی(ع) قرار داد.

با درخواست حضرت آدم(ع) خداوند توبه ی انسانها را تا آخرین نفس می پذیرد.

عمر بن خطاب وضعیت تنگدستی رسول خدا(ص) را ترسیم کرده است.

بااینکه پیامبر(ص) با دست خود جنازه ی سعد بن معاذ را در قبر گذاشت اما بخاطر بداخلاقی اش در خانه، حضرت فشار قبر را در موردش ذکر کرد.

رسول خدا(ص) زندگی فقیرانه اما همراه سلامت نفس را بهتر از اشرافیگری دانسته است.

حقوق متقابل زن و شوهر در این حدیث باین شده است.

هیجکس نمی تواند در مورد آمرزیده نشدن کسی، از جانب خداوند حکم کند.

توجه به زن، پاداش فراوان به دنبال دارد که این حدیث به آن اشاره می کند.

انسانی که توبه می کند و می شکند، توبه ی مجدد هم مورد پسند است.

گناه در هر مرتبه ای باشد، با توبه، قابل بخشش است

با توجه به معتقدات حسن بصری، امام زین العابدین(ع) از او خواست مردم را رها کند و به خود بپردازد

امیرالمؤمنین(ع) چگونگی توبه را به کمیل آموزش می دهد.

رسول گرامی اسلام(ص) صرف انجام دادن کار نیکو و ترک کارهای بد را مایه ی بخشیده شدن گناهان گذشته خوانده است.

امام باقر(ع) توبه پس از هر گناه را جایز و شایسته خوانده است.

صفحه از 3
تعداد موارد : 201