بازدید : 704

رویکرد‌های حلی در احادیث مشکل دال بر «جا شدن دنیا در تخم مرغ»

چکیده : از جمله روایات مشکل در حوزۀ توحید, پاسخ معصوم علیه السلام به سوال از جا شدن دنیا در تخم مرغ، بدون تغییر حجم طرفین است که پی‌آوردِ آن مواجهه با دو مشکل اساسی است: یکی ممکن دانستن امر محال عقلی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : پوران میرزایی
بازدید : 780

«حدیث مقاریض» تحلیل، نقد و بررسی رویکردها

چکیده : برخی احادیث، محتواییِ بحث برانگیز و دیرفهم داشته و در زمرۀ «مشکل الحدیث» جای دارند و تلاش برای فهمِ صحیح آنها با رویکردهای متفاوتی همراه است. یکی از آنها، حدیث بریدن گوشت و پوستِ بدن یا لباس در برخورد با ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سعید رهایی
پديدآورنده : محمد قربانی
بازدید : 348

تاریخ‌گذاری روایات معجزه براساس روش تحلیلی متن و إسناد

چکیده : «معجزه» از مباحث مهم علوم قرآنی است که همواره کانون توجه عالمان دینی و متالّهان بوده و تفسیرهای مختلفی از حیث مفهوم، شروط و امکان تحقّق آن مطرح است. لذا با عنایت به عدم کاربرد این واژه در قرآن و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : فاطمه دسترنج
پديدآورنده : علیرضا طبیبی
پديدآورنده : محمد دهقانی
بازدید : 336

بررسی سندی و متنی روایت «لاتجتمع امتی علی الضلالة»

چکیده : روایت «لاتجتمع امتی علی الضلالة» که از طریق جوامع حدیثی اهل سنت نقل و انتشار یافته امروزه به عنوان سند اجماع فقهی در کنار کتاب و سنت و قیاس به کار می رود و از دیرباز سند رسمی مشروعیت عملکرد ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی آهنگ
پديدآورنده : احمد ربانی خواه
پديدآورنده : مهدی آریان فر
بازدید : 321

نقد روایی دیدگاه الحادی ریچارد داوکینز (مطالعه موردی اثبات خدا)

چکیده : خداباوری در غالب انسانها بر اساس فطرت و عقل و آموزه‌های ادیان الهی، همواره بوده است. عده‌ای با این باور که اعتقاد به خدا ریشه در ترس، جهل و یا وهم داشته، راه الحاد را در پیش گرفته‌اند. در این ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید حسن بطحائی
پديدآورنده : علی عظیمی شندآبادی
پديدآورنده : رجب اکبرزاده
بازدید : 340

تحلیل اندیشه‌های رجالی شیخ محمد عاملی در استقصاء الاعتبار

چکیده : بی‌تردید، مباحث رجالی سهم بسزایی در اعتبارسنجی روایات دارند، اما اختلاف دیدگاه‌های عالمان در برداشت از تعابیر رجالیان متقدم، گاه نیل به حقیقت را دشوار ساخته است. تبیین اندیشه‌های رجالی شیخ محمد عاملی نواده شهید ثانی که از مدققان فن ...

نویسنده :

 پديدآورنده : فریبا رضازاده کهنکی
پديدآورنده : زینب السادات حسینی
پديدآورنده : مهدی تقی زاده طبری
بازدید : 339

شخصیتِ رجالی فزاری

چکیده : فزاری، محدث سده‌ی سوم بغداد، جایگاه قابل اعتنایی در انتقال میراث حدیثی امامیه به سایر مدارس آن دوران، در مباحثِ کلامی، به ویژه در مساله مهدویت و غیبت دارد. وی از سوی پاره‌ای از رجالیانِ متقدم به کذب و غلو ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمدعلی موحدی
پديدآورنده : محمدحسین حشمت پور