بازدید : 151

«دلایل اعتماد شیخ صدوق به روایات ابوسمینه» (با نگاهی به بازیابی منابع مکتوب روایات این راوی در آثار شیخ صدوق)

چکیده : حدیث یکی از مهم‌ترین منابع علوم دینی است که چالش‌هایی چون نگاه حداقلی در اعتماد به آن وجود دارد. حضور راویان ضعیف، چون محمد بن علی الصیرفی (ابوسمینه)، یکی از دلایل این نوع نگاه است. مقاله حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : معصومه طاهریان قادی
پديدآورنده : سید محسن موسوی
پديدآورنده : سید علی ‌اکبر ربیع‌ نتاج
پديدآورنده : مهدی تقی زاده طبری
بازدید : 168

مفهوم شناسی عبارت «یروی عن الضعفاء» با تکیه بر عملکرد متقدمان

چکیده : رجالیان متقدم شیعه در بازشناسی 21 نفر از راویان از عبارت «یَروی عن الضُعفاء» استفاده کرده‌اند. مفهوم شناسی این عبارت در رجال فریقین، تعامل محدثان با راویان ناقل از ضعفاء، وتلازم یا عدم تلازم عبارت«یروی عن الضعفاء» با ضعف راوی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی غلامعلی
بازدید : 130

بازخوانی دیدگاه ابن ولید پیرامون دو اصل زید النَّرسی و زید الزرّاد

چکیده : مسأله انتساب اثر به مؤلفان مهمترین بخش اعتبارسنجی آثار است. محمدبن الحسن بن احمد بن ولید یکی از مهمترین تراث شناسان تاریخ حدیث شیعه است؛ با توجه برخی از گزراش‌ها وی به جعلی بودن دو اصل زید الزّراد و زید ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مصطفی اسکندری
پديدآورنده : عباس مفید
بازدید : 133

اعتبارسنجی محتوایی توحید مفضل با رویکرد عرضه بر روایات شیعی

چکیده : رساله توحید مفضل، نمونه‌ای از میراث روایی مفصل شیعی است. رسالت نوشتار پیش‌رو، اعتبارسنجی رساله از جهت مضمون و تعیین نسبت آن با سایر روایات است تا عیار درستی و نادرستی آن کشف شود. در مسیر اعتبارسنجی، ابتدا مدلول انفرادی گزاره‌هایی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید محمد جواد شبیری
پديدآورنده : مصطفی قناعتگر
بازدید : 112

بررسی کتاب الجامع بزنطی و منقولات آن در مستطرفات سرائر

چکیده : احمد بن محمد بن أبی نصر بزنطی از راویان جلیل و پرکار معاصر امام کاظم، امام رضا، و امام جواد علیهم السلام است که نگارش های روایی متعدّدی دارد. از معروفترین آنها کتاب الجامع بوده که مورد اقبال محدّثین و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید محمد صادق رضوی طوسی
بازدید : 113

بازکاوی اسناد روایات «کتاب الحجة» کافی و پاسخ به یک ادعا

چکیده : یکی‌از نویسندگان در مقاله‌ای با عنوان «تأملی در منابع اعتقادی» مدعی شده‌است که آمار روایات معتبر کتاب الحجة کافی که از مهمترین منابع روایی شیعه در موضوع امامت به شمار می‌رود از دیدگاه علامه مجلسی28درصد و از منظر آقای بهبودی10درصد ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی ثامنی
بازدید : 121

اعتبارسنجی یک حدیث از اصول کافی و نسبت آن با «حسن و قبح عقلی»

چکیده : این مقاله به اعتبار سنجی روایت 35 از کتاب العقل و الجهل اصول کافی که در اثبات مبنای «حسن و قبح عقلی» به آن تمسک شده است، می پردازد. در اینصورت بررسی مفاد روایت از منظر تاریخ اندیشه کلامی، در ...

نویسنده :

 پديدآورنده : یحیی عبدالهی