بازدید : 117

نقد و بررسی ادلۀ عقلی قرآنیون ایرانی در باب قرآن بسندگی

چکیده : در این گفتار، بعضی از ادلّه عقلی قرآن بسندگان ایران، نقد و بررسی می­شود. نگارندگان عقیده دارند که قرآن بدون روایات، رمز و معمّا نیست و می­توان حقایقی از آن فهمید، وابستگی قرآن به مبین استبعاد عقلی ندارد و ادعای ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علیرضا رحیمیان
پديدآورنده : سید عبدالحمید ابطحی
بازدید : 272

آسیب‌شناسی رویکرد حدیث‌پژوهی جریان سلفی‌گری ایرانی، با تبیین نظام حاکم بر اعتبارسنجی احادیث شیعه

چکیده : نوشتار حاضر می­کوشد با تبیین ماهیت اعتبارسنجی احادیث شیعه، دیدگاه گروه؛ موسوم به قرآنیان ایران را نقد و آسیب­شناسی کند. نظام حاکم بر اعتبارسنجی احادیث شیعه، نظامی خاص است که در آن اطلاق واژه ضعیف برای راوی، هرگز به منزله ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید علی رضا حسینی شیرازی
پديدآورنده : مریم ولایتی کبابیان
بازدید : 122

نقد و بررسی ادله قرآن بسندگان (با رویکردی بر نقد آراء میرزا یوسف شعار)

چکیده : در میان قرآن بسندگان میرزا "یوسف شعار" موسس مکتب تفسیر در تبریز و تهران سعی بلیغی در اشاعه تفکرات خویش نموده است. شعار بر فهم مستقل قرآن تأکید ورزیده و علاوه بر قطعیت صدور، بر دلالت قطعی قرآن نیز حکم ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید علی پورمنوچهری
پديدآورنده : محمد رضا فارسیان
بازدید : 134

تفسیری ناشناخته از علامه طباطبایی: «تفسیر البیان فی الموافقه بین الحدیث و القرآن»

چکیده : یکی از بن مایه­های اصلی تفسیر المیزان، در «تفسیر البیان فی الموافقه بین الحدیث و القرآن» است که علامه طباطبایی سال­ها پیش از نگارش المیزان در شهر تبریز اقدام به تألیف آن کرده بود. در او با دو شیوه نقلی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حسین محققی
پديدآورنده : رسول محمد جعفری
بازدید : 126

علامه طباطبایی و تفسیر قرآن به قرآن

چکیده : نگارنده پس از بیان مقدماتی در مورد تفسیر قرآن و فرآیند فهم متون، برای تبیین روش تفسیر قرآن به قرآن از دیدگاه علامه سید محمدحسین طباطبایی بر اساس دو کتاب او، المیزان و قرآن در اسلام، رویکرد تفسیری او را ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد حسن وکیلی
بازدید : 128

دیدگاه میرزای اصفهانی درباره «تأثیر اصل نفی تشبیه در حجّیّت جمعیّه قرآن کریم»

چکیده : اصل نفی تشبیه میان خدا و مخلوقات، یکی از اساسی­ترین پایه ­های معارف اعتقادی شیعی است. همچنین با رویکرد شیعی، نمی­توان قرآن را در رساندن مقاصد خود، مستقل از پیامبر اکرم(ص) و اهل بیت ایشان: دانست. این دو رویکرد، به ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید محمد بنی هاشمی
پديدآورنده : سعید مقدس