بازدید : 357

مفاهیم اسلامی سلامت اجتماعی

چکیده : سلامت اجتماعی از ابعاد مهم سلامت انسان است که یکی از دو تلقی آن، تلقی بین‌فردی به معنی چگونگی روابط، مناسبات و تعامل های اجتماعی است. هدف این پژوهش، بررسی این تلقی از سلامت اجتماعی در منابع اسلامی است. در ...

نویسنده :

 پديدآورنده : عباس پسندیده
بازدید : 352

نقد و بررسی روایت انگاره ها و گزاره های متفرد عاشورایی در تذکرة الشهداء میرزاحبیب شریف کاشانی

چکیده : تذکرة الشهداء میرزا حبیب شریف کاشانی (م 1340 هـ) از جمله آثاری است که در چگونگی نقل واقعه کربلا تأثیر فراوانی نهاده است، این اثر به سبب اشتمال بر اخبار ضعیف، به گونه ای است که پایه واساسی برای نقل ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محسن رفعت
بازدید : 203

اعتبار سنجی سندی و دلالی روایت «زیارة الاربعین»

چکیده : حدیث "زیارة الاربعین" دو طریق اصلی دارد که به امام صادق علیه السلام می رسد. محدثین متقدم و متأخر مانند شیخ طوسی در مصباح المتهجد و تهذیب الاحکام، شهید اول در المزار و شیخ حر عاملی در وسائل الشیعه، روایت ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید محمد موسوی
پديدآورنده : مرتضی سازجینی
پديدآورنده : مصطفی عباسی مقدم
بازدید : 202

محتواپژوهی روایات نامبارکی چهارشنبه

چکیده : یکی از ریشه های باور به فرخندگی یا گُجَستِگی پاره های زمان را در کتب روایی میتوان جست.جستار نخستین در این روایات ،عمل کردن به محتوای آنها را رهنمون میشود.اما بازخوانی روایات موضوع ودسته بندی آنها روی دیگر این سکه ...

نویسنده :

 پديدآورنده : البرز محقق گرفمی
بازدید : 229

نقد سندی و دلالی روایات تحریف‌نمای سوره «یس» در القرائات سیاری

چکیده : کتاب «القرائات» نوشته احمدبن محمد بن سیار از جمله کتاب های متقدّم در نقل روایات تحریف و از مهم-ترین منابع مورد استناد محدّث نوری در اثبات تحریف قرآن کریم است. با توجّه به اینکه اکثر حجم کتاب «القرائات» به روایات ...

نویسنده :

 پديدآورنده : میثم خلیلی
پديدآورنده : حسین مقدس
بازدید : 211

البراهین الصریحة و محمد بن سلیمان کوفی

چکیده : یکی از کتاب‌هایی که در دهه‌ها اخیر چاپ شده و مورد توجه و استناد در نوشته‌ها قرار می‌گیرد، کتاب مناقب منسوب به محمد بن سلیمان کوفی است. این کتاب، وضعیت مبهمی دارد؛ که در این مقاله ضمن گزارش برخی از ...

نویسنده :

 پديدآورنده : کاظم استادی