بازدید : 688

مفهوم حدیث تقدم کفر بر شرک

چکیده : تغایر مفهومی کفر و شرک بحث‏های دامنه‏داری را در سده‏های نخستین اسلام پدید آورد. یکی از فروعات آن، بحث تقدم کفر بر شرک است. چهار حدیث در مکتب اهل‏بیت: به صراحت این موضوع را بیان کرده‏اند. پرسش اصلی در نوع ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید رسول موسوی جروکانی
بازدید : 546

تحلیل مصدرشناختی منقولات علی‏ بن بابویه از محمد بن یحیی العطار در الإمامة و التبصرة من الحیرة

چکیده : بازشناسی مصادر نخستین حدیثی، دارای فواید حدیثی، کتاب‏شناختی و تاریخی متعددی است. توجه مطابقت سند با طریق صاحبان فهارس به مصادر نخستین، تکرار سلسله سند منتهی به صاحب کتاب در منابع حدیثی و هم‏خوانی موضوع روایات با عنوان کتب، از ...

نویسنده :

 پديدآورنده : انسی مخبری
پديدآورنده : محمد غفوری نژاد
بازدید : 513

تبیین دلالی احادیث عرضه بر قرآن و کارکرد مصداقی آن در شناخت مجعولات حدیثی

چکیده : نوشتار حاضر - که با روش تحلیلی - توصیفی و بهره‏گیری از ابزار کتابخانه‏ای به نگارش در آمده است - گستره بهره‏برداری از احادیث عرض را در تشخیص صدور، دلالت و جهت روایات می‏کاود و پس از آن امکان و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : نفیسه فقیهی مقدس
پديدآورنده : سعید غفراللهی
پديدآورنده : امیر حسین بانکی پورفرد
بازدید : 406

واکاوی سیر تحول تاریخی روایات نماز زنان مبتنی بر تحلیل متن و اسناد

چکیده : روایات زنان در دوران تکوین و تشریع فقه، روندی قهقرایی را پیموده است. این روند از نیمه قرن اول هجری با آزادی عمل زنان آغاز گردیده، ولی در طی قرون بعدی، به تدریج روند سخت‏گیرانه‏ای را برای حضور زنان پیموده ...

نویسنده :

 پديدآورنده : معصومه ریعان
بازدید : 233

بررسی و نقد حدیث «ولد الزنا لا یدخل الجنة»

چکیده : حدیث «ولد الزنا لا یدخل الجنة» در برخی منابع روایی شیعه و اهل‏سنّت نقل شده است. این حدیث در منابع شیعی به صورت مرسل نقل شده و در منابع اهل سنّت به جهت قرارگیری افراد غیر موثق و ضعیف در ...

نویسنده :

 پديدآورنده : روح الله زینلی
بازدید : 196

آرایه‏‏‌های معنوی در متون دعایی؛ مطالعه موردی توافق و تقابل در دعای صباح

چکیده : دعا در اصطلاح متون دینی، خواندن مقام ربوبی و طلب نیاز از اوست. حال اگر دعا از زبان امام معصوم(ع) باشد، زیبایی لفظ و معنا هر دو را داراست و بهره انسان را از دعا دوچندان می‏کند. از جمله این ...

نویسنده :

 پديدآورنده : زهرا جلیلی
بازدید : 611

مناسبات عصری و تأثیر آن بر رویکرد فیض کاشانی در مواجهه با روایات تفسیری

چکیده : در نوع نگاه و رویکرد یک مفسر نباید از شرایط حاکم بر عصر مفسر غافل بود. رویکرد و نگرش تفسیر الصافی به روایات تفسیری متأثر و برآیند فضای حاکم بر عصری است که مفسر در آن می‏زیسته است. تأثیر فضای ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سیده زینب رضوی‌کیا
پديدآورنده : محسن قاسمی‌پور
پديدآورنده : امیر توحیدی
بازدید : 563

بررسی تطبیقی روایات تأویلی اثناعشری و اسماعیلی ناظر به آیات توحیدی قرآن

چکیده : بحث تأویل یکی از مباحث مهم در جهان اسلام است. مسئله اصلی این تحقیق بررسی تطبیقی روایات تأویلی اثناعشری و اسماعیلی ناظر به قرآن کریم در حوزه معارف توحیدی است. تا کنون میراث اسماعیلی با روایات تأویلی اثناعشری در ...

نویسنده :

 پديدآورنده : ابوالفضل فتحی
پديدآورنده : عبد الهادی مسعودی
پديدآورنده : محمد مرادی