دوازده تن بودن امامان(ع)

چند حدیث با منبع را بگویید که امامان را دوازده تن معرفی کرده اند.
 852

داستان کسا

ماجرای حدیث کسا چیست؟
 10468

حدیث لوح

حدیث لوح چیست؟
 846

فلسفه عصمت

راز مصونیت انبیا و اوصیای آنها از گناه و اشتباه چیست؟
 582

مهم ترین نکات در واقعه مباهله پیامبر(ص)

چه نکته های مهمی از قضیه مباهله حضرت محمد(ص) به دست می آید؟
 3483

روز کامل شدن دین

میان شیعیان مشهور است که روز تکمیل دین در آیه اکمال (الیوم اکملت لکم دینکم) روز غدیر است اما طبق برخی احادیث، روز عرفه است. کدام درست است؟
 1470

معنای «مولا» در حدیث غدیر

معنای «مولا» در حدیث غدیر چیست؟
 1921

دلالت حديث غدیر بر ولایت امام علی(ع)

چگونه حديث غدیر بر ولایت امام علی(ع) دلالت دارد؟
 228

ماجرای غدیر

مشروح قضیه غدیر را بیان کنید.
 441

اعتبار حدیث غدیر

میزان اعتبار حدیث غدیر چقدر است؟
 2862
صفحه از 25
تعداد موارد : 250