اختلاف مذاهب در فروع، حقايق و ضرورتها - صفحه 182

اختلاف مذاهب در فروع: حقايق و ضرورتها

[نكته‏‌هاى پژوهشى ـ 2 ]

دكتر حسين‏على محفوظ ۱

ترجمه و تلخيص: زهره اخوان مقدّم ۲

مقدّمه

در پى آغاز سلسله‏اى جديد در فصلنامه سفينه، تحت عنوان «نكته‏هاى پژوهشى» ـ كه در شماره 14 درباره انگيزه و هدف و فايده آن سخن رفت ـ اينك نكته‏اى مهم و خواندنى از استاد برجسته دانشگاه بغداد جناب دكتر حسين‏على محفوظ به پژوهشيان گرامى تقديم مى‏شود. اين نكته، برگرفته از مقاله‏اى است تحت عنوان «الوفاق بين المذاهب الإسلاميّة: حقائق الوفاق فى ظواهر الخلاف أو دلائل الوفاق في مسائل الخلاف» كه اصل آن را معظم له در ديدار خود با مسئولان سفينه، در اختيار ما نهادند.

1.استاد برجسته دانشگاه بغداد.

2.دانشجوى دكترى علوم قرآن و حديث دانشگاه امام صادق عليه ‏السلام ، مدرّس دانشگاه الزهرا و دانشگاه معارف قرآنى.

صفحه از 184