مولا اميرالمؤمنين على عليه ‏السلام در چكامه‏ هاى ادبى كهن - صفحه 113

مولا اميرالمؤمنين على عليه ‏السلام در چكامه‏هاى ادبى كهن

حسين متّقى ۱

تلخيص و تدوين: نسرين مهرابى

چكيده:در تاريخ تشيّع، شيفته‏دلانى عاشق امامت و ولايت بودند و هستند و خواهند بود كه سخن دل خود را در نوشته‏هاى منظوم آراسته‏اند و در طول اين مدّت كتابهاى شعر، ديوانها، قصيده‏ها و چكامه‏هاى ادبى مرتبط با موضوع امامت و ولايت به طور عام و در موضوع اميرمؤمنان عليه ‏السلام به طور خاص، به زيور طبع آراسته شده و يا به صورت دستنويس در كنج گنجينه‏هاى خطّى آرام گرفته‏اند. فهرستى از اين آثار در كتاب «معجم الآثار المخطوطه حول الإمام عليّ بن ابى‏طالب عليه ‏السلام » در سال 1381 معرّفى و منتشر شد كه در اين نوشتار، با افزوده‏هايى به فارسى ترجمه و در دو بخش 1. آثار منظوم مختصّ به حضرت اميرالمؤمنين و 2. آثار منظوم مشترك با اهل بيت عليهم ‏السلام ارائه شده است. قسمت اوّل در اين مقاله، فهرست شده و به ترتيب الفباى عنوان به صورت بسيار مختصر ارائه و تفصيل بيشتر به وب سايت شخص نويسنده ارجاع شده است.

كليد واژه‏ها: اميرالمؤمنين، كتابشناسى / فضائل اميرمؤمنان ـ كتابشناسى / مدح اميرالمؤمنين ـ فهرستها / فضائل اميرالمؤمنين / شعر فارسى / شعر عربى

1.كتابشناس و نسخه‏شناس، قم.Hossein Mottaghi@yahoo.com

صفحه از 117