آيه تطهير در ادبيات عرب - صفحه 105

آيه تطهير در ادبيات عرب

زهره اخوان مقدّم‏۱

چكيده: آيه 33 سوره احزاب (آيه تطهير)، موضوع پايان‏نامه كارشناسى ارشد نگارنده بوده و در اين گفتار، خلاصه‏اى از آن رساله را ارائه مى‏كند. بخش اوّل به بررسى آيه تطهير، از حيث: اهمّيّت، مفردات و معناى اهل بيت در نظر دانشمندان شيعه و سنّى مى‏پردازد و به مناسبت، نگاهى به شخصيّتِ عكرمه مى‏افكند. امّا بخش دوم و اصلى اين رساله، پيگيرى آيه تطهير در شعر شاعران عرب است كه به دليل جايگاه رفيع شعر و شاعران، سخن آنان مورد استناد بوده و است. نويسنده آيه تطهير را در شعر عربى، از قرن دوم تا سيزدهم هجرى قمرى به ترتيب زمان، پى مى‏گيرد و در اين مقاله، نمونه‏هايى از آن را مى‏آورد؛ ازجمله: عبدى كوفى، سيد حميرى، ذكوان، ابونواس، ديك الجنّ، دعبل، وامق مسيحى، ابن‏دُرَيد، صنوبرى، ابوفِراس، ابوعلى ضرير خوارزمى، خطيب حصكفى، ابن‏عودى نيلى، ابن‏طلحه شافعى، ابن‏ابى‏الحديد.

كليد واژه: نصوص امامت / آيه 33 سوره احزاب (تطهير) / امامت در قرآن / ادبيات عرب / تفسير موضوعى.

1.دانشجوى دكتراى علوم قرآن و حديث، دانشگاه امام صادق عليه السلام؛ عضو هيئت علمى دانشگاه علوم و معارف قرآنى، تهران.

صفحه از 125