عصمت خاتم پيامبران در نگاه برخى از مفسّران، با توجّه به آيه - صفحه 51

عصمت خاتم پيامبران در نگاه برخى از مفسّران، با توجّه به آيه (سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى)

اصغر غلامى‏۱

چكيده: براساس آيات و روايات، عصمت پيامبران و محبّت‏هاى الهى از ضرورت‏هاى هدايت است. برخى از مفسّران، ذيل آيه (سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى) مطالبى را ذكر كرده‏اند كه با عصمت پيامبر صلى اللَّه عليه و آله منافات دارد ازجمله نگرانى پيامبر از فراموش كردن وحى و نگرانى و اضطراب ايشان در زمان آغاز بعثت.
با توجّه به مفهوم و حقيقت وحى براساس آيات قرآن و اعطاى معرفت و هدايت به واسطه روح قدسى از طرف خداوند، پيامبران در دريافت و ابلاغ وحى، از هرگونه خطا و لغزش و ترديد مصون مى‏باشند.
برخى از مفسّران، پيامبر صلى اللَّه عليه و آله را در دريافت وحى و در ابلاغ وحى از القاى شيطان در امان نمى‏دانند و افسانه غرانيق كه طبرى مطرح كرده است، براساس همين اعتقاد به لغزش در ابلاغ وحى است.

1.محقّق و پژوهشگر، حوزه علميّه قم.

صفحه از 66