1
خانواده 2

۲ / ۱۰

پاسخ دادن به غرايز جنسى

۲ / ۱۰ ـ ۱

آرايش زن براى شوهرش

۵۰۸.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :اگر زن ، خود را براى شوهرش نمى ساخت ، بى گمان در دل او جا نمى گرفت .

۵۰۹.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :من از زنان سَلتاء و مَرهاء ، متنفّرم . سَلتاء ، زنى است كه خضاب نمى كند ، و مرهاء ، زنى است كه سُرمه نمى كشد .

۵۱۰.امام على عليه السلام :زن مسلمان بايد خود را براى شوهرش خوش بو سازد .

۵۱۱.المَراسيلـ به نقل از مقاتل بن حيّان ـ :پيامبر صلى الله عليه و آله هر گاه دخترانش را شوهر مى داد ، دستور مى داد كه پيش از شستن خود ، به شوهرانشان نزديك نشوند ، و به شوهران آنها نيز چنين مى فرمود .


خانواده 2
  • نام منبع :
    خانواده 2
    منبع :
    دانشنامه قرآن و حدیث جلد چهارم
تعداد بازدید : 35671
صفحه از 158
پرینت  ارسال به