اربعينيات در فضائل اميرمؤمنان (ع) - صفحه 157

اربعينيات در فضايل اميرمؤمنان(ع)

ع. باقرى بيدهندى

يكى از سنّت هاى پسنديده و خدمت هاى شايسته كه از دير زمان تا كنون بين محدثان و عالمان شريعت و سالكان طريقتْ معمول بوده است, اهتمام ورزيدن به تأليف آثارى با عنوان هايى مانند «اربعين», «الأربعون حديثاً», و آوردن چهل حديث درباره يك موضوع يا موضوع هاى گوناگون است. علّت خلق آثار پُرشمار خطّى و چاپى از اين دست, وارد شدن احاديث مستفيض, بلكه متواتر از طريق عامّه و خاصّه است كه در آنها, حفظ چهل حديث, فراوانْ توصيه شده است. ۱ در يكى از اين رواياتْ آمده است كه رسول خدا فرمود:
هر كس از امّت من چهل حديث از آنچه در امور دين به آنها نيازمند است, حفظ كند, پروردگار در روز رستاخيز, او را فقيهى (دين شناسى) دانشمند بر مى انگيزد. ۲

1.بحارالأنوار, ج۲, ص۱۵۶; كتاب الأربعين, محمد باقرمجلسى, بيروت: دارالكتاب الاسلامى, ص۱۰; الأربعون حديثاً فى اثبات امامة أميرالمؤمنين, ماحوزى بحرانى, ص۲۶; الأربعين الهاشمية, ص۷.

2.الخصال, چاپ جامعه مدرسين, ص۴۲ (باب الأربعين); بحارالأنوار, ج۲, ص۱۵۳; ثواب الأعمال, ح۳۰۰; الأربعين الحسينية, ص۴.

صفحه از 172