بيانات رهبرمعظم انقلاب اسلامي درديداربا...دانشكده دارالحديث - صفحه 94

بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در ديدار با جمعى از اساتيد و دانشجويان دانشكده علوم حديث (مورّخ 8/4/1383)

اولاً به دانشجويان و اساتيد عزيز خوش آمد عرض مى كنيم و از ديدار با شما خوشحاليم. چشم ما به ديدن اين همه جوان خوب و صالح، دختر و پسر، كه همت خود را در غور در كلمات اهل بيت(ع) متمركز كرده اند، روشن شد. از جناب آقاى رى شهرى هم به خاطر خدمت ماندگارى كه كرده اند، تشكر مى كنيم. واقعاً اين خدمتْ ماندگار است؛ مثل باغستان وسيعى است كه نهال هايش را ايشان غرس كرده اند. انسان الان نهال ها را مى بيند؛ اما با گذشت زمان ـ كه إن شاء اللّه خيلى طولانى نخواهد بود ـ وقتى اين نهالستان به ميوه نشست، انسان مى فهمد چه كار بزرگى انجام گرفته است.
حديث، خيلى مهم است. حديث معروف و معتبر و متواتر و قطعى الصدور ثقلين ـ كه پيغمبر اكرم «كتاب اللّه و عترتى» را به عنوان يادگار و امتداد نبوت خود تا روز قيامت باقى گذاشت ـ اعتبار حديث را براى ما روشن مى كند؛ چون يكى از ابعاد وجود عترت، كلمات مبارك اهل بيت(ع) است. اين كه آقاى رى شهرى فرمودند دارالحديث، دارالقرآن هم هست، واقعاً همين طور است؛ چون اينها از هم قابل تفكيك نيست؛ «لن يفترقا حتى يردا على الحوض». بنابراين، بناست تا قيامت بركات عترت و حضور عترت در دنيا، در امتداد ختم نبوت، تضمين شده باشد. يكى از واضح ترين، عمومى ترين و دم دست ترين نشانه هاى اين حضور، كلمات اهل بيت است. بيشتر از اين، انسان چه

صفحه از 103