شرح حديث حقيقت - صفحه 327

شرح حديث حقيقت

شيخ على بن محمد جواد مرندى (1369 ق)

تحقيق : على صدرايى خويى

مؤلف

آيت الله شيخ على بن مولى محمد جواد بن على مرندى ، در سال 1287 ق ، در شهر مرند چشم به جهان گشود . تحصيلات مقدماتى را در ايران سپرى كرد و در سال 1314 ق ، راهى نجف اشرف گرديد . در آن شهر از محضر آخوند خراسانى و سيد محمد كاظم يزدى و فاضل شرابيانى و شيخ عبدالله مامقانى بهره برد ، ولى تحصيلات عمده وى نزد شيخ الشريعه اصفهانى انجام گرفت .
از نوشته هايش استنباط مى شود كه در عرفان و اخلاق نيز از محضر اساتيد بهره مند بوده و گويا ايامى را نزد شاگردان آخوند ملا حسينقلى همدانى تلمذ نموده است .
مرندى خود از اساتيد بنام نجف بود و مقبره شرابيانى ـ كه محل درس مكاسب وى بود ـ گنجايش شاگردان شركت كننده را نداشت . و مرحوم آيت اللّه نجفى مرعشى از وى اجازه نقل روايت دارد .
در عين حال گرايش اصلى وى به خودسازى و اصلاح نفس و عبادت

صفحه از 338