تلاوت سوره حمد

پرسش :

امام باقر(ع) فرمود:
من لم یبرأه الحمد لم یبرأه شیء؛ سوره حمد هرکس را شفا ندهد چیز دیگر به او بهبودی نخواهد بخشید. (کافی، ج 2، ص 626، ح 22)
منظور از این حدیث چیست؟ بحث پزشکی چه می شود؟پاسخ :

مشابه این حدیث از امام باقر نقل شده است:

کل من لم تبرئه سورة الحمد وقل هو الله أحد لم یبرئه شئ وکل علة تبرأ بهاتین السورتین؛[۱]

سوره های حمد و قل هو الله احد هرکس را بهبودی نبخشید، چیزی دیگر سبب شفای او نخواهد شد.

براساس نرم افزار درایة النور، نسخه ۲/۱ سند هردو روایت فوق ضعیف است.

به فرض قبول آنها، ممکن است اشاره به دردهای معنوی داشته باشند نه مادی.


[۱] . وسائل الشیعه، ج ۶، ص ۲۳۱، ح ۷۸۱۰.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت
منبع :