روش‌شناسي آراي حديثي علامه عسکري در بوته سنجش با تأکيد بر معالم المدرستين - صفحه 165

روش‌شناسی آرای حدیثی علامه عسکری در بوته سنجش با تأکید بر معالم المدرستین

علی راد ۱

مهدی مردانی ۲

چکیده

علامه عسکری قدس سره از جمله حدیث پژوهان شیعی معاصر، دارای دیدگاه‌ها و آرای خاص در تحلیل و ارزیابی میراث حدیثی فریقین بود. كتاب معالم المدرستین، نمونه مناسبی برای انعكاس آرا و دیدگاه‌های حدیثی ایشان است. وی در این كتاب با رویکردی تحلیلی _ انتقادی روایات فراوانی از منابع فریقین را مورد ارزیابی قرار داده و دیدگاه‌های نوینی در باره آنها ارائه کرده است. این مقاله می‌کوشد تا با تکیه بر کتاب یاد شده، مبانی و روش‌های حدیث پژوهی علامه عسکری را کشف و به تحلیل و بررسی اندیشه‌‌های حدیثی وی بپردازد.

کلید واژه‌ها: علامه عسکری، معالم المدرستین، مبانی حدیثی، روش‌های نقد.

درآمد

مرحوم سید مرتضی عسکری(1293- 1386ش) یکی از شخصیت‌های حدیث
پژوه معاصر است که در مطالعات حدیث شناختی آثار ارزشمندی را به یادگار گذاشته است.۳ یكی از این آثار كتاب معالم المدرستین است كه در آن، اندیشه‌های مکتب
اهل بیت علیهم السلام با مکتب خلفا مقایسه شده و مصادر مهم شریعت در هر دو مکتب مورد

1.استادیار دانشگاه تهران (پردیس قم). ali.rad@ut.ac.ir

2.دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه قرآن و حدیث.

3.. عبد الله بن سبا، یکصد و پنجاه صحابی ساختگی، نقش عایشه در تاریخ اسلام و القرآن الکریم و روایات المدرستین از جمله آثاری است که انعکاس دهنده آرا و نظریات علامه عسکری در عرصه حدیث پژوهی است.

صفحه از 184