تاريخ: سه شنبه 1391/11/17

برای دنیا یا آخرت؟

عن مولانا امیرالمومنین علیه السلام : الدنیا خُلِقَتْ لِغیرها و لَم تُخْلَقْ لِنفسها [۱]

 (( دنیا برای غیرش آفریده شده نه برای خودش )) .
 چند نکته در این روایت نورانی قابل توجه است :
  1. این حکمت در واقع ، فارق جهان بینی مادی و الهی است .انسان مومن ، دنیا را مخلوق برای غیرش می داند از نظر مومن دنیا مطلوبیت نفسی و ذاتی ندارد بلکه مطلوب غیری و مقدمی است برخلاف انسان کافر که دنیا را مطلوب نفسی می بیند .
  2. از نگاه مومن دنیا برای انسان آفریده شده و انسان برای آخرت همچانکه که در روایت دیگری از پیامبراکرم صلی اله علیه و آله وارد شده است که فرمودند :« انّکم خُلقتم للاخره و الدنیا خُلقتْ لکم »
  3. اگر انسان چنین جهان بینی داشته باشد ، میلش به دنیا کم می شود و در مقابل اشتیاقش به آخرت شدید می شود . امیرالمومنین در کلامی می فرماید: « اِنک مخلوق للاخره فَاعمَلْ لها » یا در روایت دیگری وارد شده است « اِنک لم تخلق للدنیا فاْزهد فیها » یعنی تو برای این دنیا خلق نشده ای پس دل بسته آن مباش .
    [۱] نهج البلاغه، حکمت۱۶۳