خاطره ای از مرحوم سید علی اکبر ابوترابی

بنا به درخواست یکی از دوستان ، امروز بجای حدیث یک خاطره ای از مرحوم سید علی اکبر ابوترابی که یکی از دوستان خیلی خوب ما بود عرض می کنم .

ایشان نقل می کردند از مادرشان و مادرشان از پدر خودش مرحوم آیت الله علوی قزوینی که از علمای عامل و افراد بسیار خوب بودند که قبل از اینکه ایشان از دنیا برود جایش را در بهشت به او نشان داده اند .
به این صورت که در عالم خواب بهشت و دوزخ را به او نشان دادند وقتی بهشت را می بیند به او می گویند اینجا جای تو است ایشان می گوید اگر اینجا جای من است من همینجا می مانم در پاسخ می گویند خیر شما باید بروی و بعد در فلان روز و فلان ساعت از دنیا می روی و بعد می آیی اینجا. یکی از فرزندان مرحوم علوی قزوینی شاید همان مادر آقای ابوترابی نقل می کند که در همان روز و ساعتی که اعلام کرده بود از دنیا می رود، دور ایشان زیر کرسی نشسته بودیم و ایشان مشغول قرائت قرآن بود که یکباره قرآن را بست و گفت صدق الله العلی العظیم و بعد از دنیا رفت .