حکمت های جامع در کلام امام حسین علیه السلام - صفحه 1

باب ششم : حكمت هاى جامع

فصل يكم : حكمت هاى جامع قُدسى

۴۰۹۳.معدن الجواهرـ از امام حسين عليه السلام ـ: پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود : «پروردگارم هفت چيز را به من سفارش كرد : براى او در نهان و آشكار ، اخلاص ورزم ؛ از كسى كه به من ستم مى كند ، بگذرم ؛ به كسى كه مرا محروم مى دارد ، عطا كنم ؛ با كسى كه با من قطعِ رابطه مى كند، بپيوندم ؛ سكوتم، فكر كردن باشد ؛ و نگاهم عبرت آموزى باشد» .

۴۰۹۴.عيون أخبار الرضا عليه السلامـ به سندش ، از امام حسين عليه السلام ـ: لوحى زير ديوار شهرى از شهرها يافت شد كه در آن نوشته بود : «من ، خداى يكتايم و خدايى جز من نيست و محمّد ، پيامبرِ من است . در شگفتم كسى كه به مرگْ يقين دارد، چگونه شادمانى مى كند؟! و در شگفتم كسى كه به تقدير يقين دارد، چگونه غمگين مى شود؟! و در شگفتم كسى كه دنيا را آزموده، چگونه به آن ، اطمينان مى كند؟! و در شگفتم كسى كه به محاسبه [ى اعمال در آخرتْ] يقين دارد، چگونه گناه مى كند؟!» .

صفحه از 31