ويژگى هاى اخلاقى پیامبر اعظم (ص) - صفحه 1

5 / 3

ويژگى هاى اخلاقى ايشان

الف ـ خوش خويى

قرآن

«و راستى كه تو را خويى والاست!» .

حديث

۱۰۸.امام صادق عليه السلام :اخلاق پيامبر خدا ، [تجسّمِ] اين سخن خداوند عز و جل بود : «عفو را پيشه كن و به نيكى ، فرمان بده و از جاهلان ، روى گردان» .

۱۰۹.امام صادق عليه السلام :از جمله خطاب هايى كه خداوند متعال به پيامبرش صلى الله عليه و آله نمود ، اين بود كه فرمود : «اى محمّد ! «همانا تو بر خُلقى عظيم هستى» ، يعنى بخشندگى و خوش خويى .

۱۱۰.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :شبيه ترينِ شما به من ، خوش خوترينِ شماست .

۱۱۱.صحيح البخارىـ به نقل از اَنَس ـ: پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ، نيك خوترينِ مردمان بود .

صفحه از 28