گیرنده ی جان انسان ها

پرسش :

در حدیث است که خود خدا جان مؤمنان را می گیرد. از سوی دیگر در قرآن آمده است که فرشتگان جان انسان ها را می گیرند. این تناقض چگونه حل می شود؟پاسخ :

در اینجا تناقضی وجود ندارد. مراتب افراد متفاوت است. آنان که مقامی بالا دارند، خداوند بی واسطه جانشان را می گیرد و جان برخی دیگر را به واسطه ی عزرائیل یا ملائکه ی کمک کار عزرائیل می گیرد.

در هرصورت به اقتضای توحید افعالی، همه ی جان ستاندن ها را می توان به خداوند نسبت داد. خود قرآن هم می فرماید:

الله یتوفی الانفس حین موتها؛[۱]خدا جانها را هنگام مرگ می گیرد.


[۱] . زمر، آیه ۴۲.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت
منبع :