نویسندگان ایرانی مهم ترین کتاب های حدیثی شیعیان

پرسش :

معروف ترین و معتبرترین کتاب های حدیث شیعه که نویسندگان ایرانی جمع آوری کرده اند، کدامند؟پاسخ :

کتاب های حدیثی که محدثان شیعه نگاشته اند بسیارند. معروف ترین آنها بدین قرارند:
ـ کافی، تألیف محمد بن یعقوب کلینی (درگذشت ۳۲۸ یا ۳۲۹ ق)،
ـ کتاب من لا یحضره الفقیه، محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی معروف به شیخ صدوق (در گذشت ۳۸۱ ق)،
ـ تهذیب الاحکام، ابو جعفر محمد بن حسن طوسی (در گذشت ۴۶۰ ق)،
ـ استبصار، ابو جعفر محمد بن حسن طوسی (در گذشت ۴۶۰ ق).
چهار کتاب فوق به «کتب اربعه» شهرت دارند و از اعتبار بالا برخوردارند.
دو کتاب زیر نیز از کتابهای حدیثی و مهم به شمار می روند که نویسندگانشان شیعه و ایرانی اند:
ـ بحار الانوار، محمد باقر بن محمد تقی مجلسی معروف به علامه مجلسی (درگذشت ۱۱۱۰ ق)،
ـ وافی، ملامحسن فیض کاشانی (درگذشت ۱۰۹۰ ق).پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت
منبع :