گناهان نابخشودنی شهید

پرسش :

در روایات آمده است: با ریختن اولین قطره خون شهید، تمام گناهان او آمرزیده می شود. آیا هیچ گناهی استثنا نشده است؟پاسخ :

از روایات استفاده می شود که همه ی گناهان شهید آمرزیده می شود به جز حق الناس. بنگرید:

رسولُ اللّهِ(ص): الشهادَةُ تُکفِّرُ کلَّ شَی ءٍ إلّا الدَّینَ.[۱]

پیامبر خدا(ص): شهادت، هر چیزى را پاک مى کند، مگر قرض را.

رسولُ اللّهِ(ص): أوَّلُ ما یهَراقُ مِن دمِ الشَّهیدِ یغفَرُ لَهُ ذَنبُهُ کلُّهُ إلّا الدَّینَ.[۲]

پیامبر خدا(ص): [با] نخستین قطره خونى که از شهید ریخته مى شود، همه گناهان او بخشوده مى شود، مگر قرض.

رسولُ اللّهِ(ص): یغفَرُ للشَّهیدِ کلُّ ذَنبٍ إلّا الدَّینَ.[۳]

پیامبر خدا(ص): همه گناهان شهید بخشوده مى شود مگر قرض.

الإمامُ الباقرُ(ع): کلُّ ذَنبٍ یکفِّرُهُ القَتلُ فی سَبیلِ اللّهِ عزّ و جلّ إلّا الدَّینَ لا کفّارَةَ لَهُ إلّا أداؤهُ، أو یقضِی صاحِبُهُ، أو یعفُو الذی لَهُ الحَقُّ.[۴]

امام باقر(ع): کشته شدن در راه خدا، هر گناهى جز قرض را پاک مى کند؛ زیرا قرض جز با ادا شدن پاک نشود. یا باید وام دار، وام خود را بپردازد و یا طلبکار از حقّ خود بگذرد.


[۱] . کنز العمّال، ح ۱۱۰۹۸.

[۲] . کنز العمّال، ح ۱۱۱۰۹.

[۳] . کنز العمّال، ح ۱۱۱۱۰.

[۴] . الکافی، ج ۵، ص ۹۴، ح ۶.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت