مُسنَد

پرسش :

«مُسنَد» در دانش حدیث به چه کتاب هایی گفته می شود؟پاسخ :

كتاب حديثى است كه در آن روايات به ترتيب صحابه تنظيم شده اند. اسامى صحابه ممكن است براساس الفبا، سبقت در اسلام و... مرتب شده باشد. (مقباس، ج ۶، ص ۲۵۳؛ علم الحديث، ص ۲۱۹)پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت