دوازده جانشین پیامبر(ص)

پرسش :

احادیث دوازده خلیفه چیست؟پاسخ :

احادیثی است که پیامبر(ص) جانشینان خود را دوازده تن معرفی کرده که قابل تطبیق بر غیر از دوازده امام شیعه نیستند. این حدیث ها در منابع شیعه و سنی آمده اند. به ذکر چهار حدیث از منابع اهل سنت بسنده می کنیم:

جابِرُ بنُ سَمُرَةَ:سَمِعتُ رَسولَ اللّهِ(ص) یومَ جُمُعَةٍ عَشِیةَ رُجِمَ الأَسلَمِی یقولُ: لا یزالُ الدّینُ قائِمًا حَتّی تَقومَ السّاعَةُ، أو یکونَ عَلَیکمُ اثنا عَشَرَ خَلیفَةً، کلُّهُم مِن قُرَیشٍ.[۱]

جابر بن سمره:شامگاه روز جمعه ای که اسلمی سنگسار شد از پیامبر خدا(ص) شنیدم که می فرمود: این دین همچنان برقرار خواهد بود تا این که یا قیامت بر پا شود یا دوازده خلیفه بر شما فرمان رانند که همه آنها از قریش اند.

جابِرُ بنُ سَمُرَةَ:سَمِعتُ النَّبِی(ص) یقولُ: یکونُ اثنا عَشَرَ أمیرًا. فَقالَ کلِمَةً لَم أسمَعها، فَقالَ أبی: إنَّهُ قالَ: کلُّهم مِن قُرَیشٍ.[۲]

از پیامبر(ص) شنیدم که می فرمود:دوازده امیر خواهد بود. بعد پیامبر(ص) کلمه ای گفت که من نشنیدم، پدرم گفت که حضرت فرمود: همه آنها از قریش هستند.

جابِرُ بنُ سَمُرَةَ:سَمِعتُ النَّبِی(ص) یقولُ: لا یزالُ أمرُ النّاسِ ماضِیا ما وَلِیهُمُ اثنا عَشَرَ رَجُلاً. ثُمَّ تَکلَّمَ النَّبِی(ص) بِکلِمَةٍ خَفِیت عَلَی، فَسَأَلتُ أبی: ماذا قالَ رَسولُ اللّهِ(ص)؟ فَقالَ: کلُّهُم مِن قُرَیشٍ[۳].

از پیامبر(ص) شنیدم که می فرمود:امور مردم مادامی که دوازده مرد بر ایشان ولایت داشته باشند جریان می یابد. سپس پیامبر(ص) کلمه ای گفت که بر من پنهان ماند. از پدرم پرسیدم پیامبر(ص) چه فرمود: پدرم گفت: فرمود: همه آنها از قریش اند.

جابِرُ بنُ سَمُرَةَ:قالَ رَسولُ اللّهِ(ص): یکونُ مِن بَعدِی اثنا عَشَرَ أمیرًا. قالَ: ثُمَّ تَکلَّمَ بِشَیءٍ لَم أفهَمهُ، فَسَأَلتُ الَّذی یلینی فَقالَ: قالَ: کلُّهُم مِن قُرَیشٍ[۴].

پیامبر(ص) فرمود:پس از من دوازده امیر خواهد بود. جابر می گوید: پیامبر(ص) سپس چیزی فرمود که من نفهمیدم. از نفر پهلویی خود پرسیدم. او گفت: همه آنها از قریش اند.


[۱] . صحیح مسلم، ج ۳، ص ۱۴۵۳، ح ۱۰؛ مسند ابن حنبل، ج ۷، ص ۴۱۰، ح ۲۰۸۶۹؛ مسند أبی یعلى، ج ۶، ص ۴۷۳، ح ۷۴۲۹.

[۲] . صحیح البخاری، ج ۶، ص ۲۶۴۰، ح ۶۷۹۶.

[۳] . صحیح مسلم، ج ۳، ص ۱۴۵۲، ح ۶.

[۴] . سنن الترمذی، ج ۴، ص ۵۰۱، ح ۲۲۲۳؛ مسند ابن حنبل، ج ۷، ص ۴۳۰، ح ۲۰۹۹۵.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت