تأمّلی در گزارش طرح ترور ابن زیاد از سوی مسلم بن عقیل

تأمّلی در گزارش طرح ترور ابن زیاد از سوی مسلم بن عقیل

یکی از مسائل قابل تأمّل در حوادث شهر کوفه قبل از شهادت مسلم ، گزارشی در موضوع طرح ترور ابن زیاد است . بر پایه اسناد موجود ، این طرح ، توسّط شَریک بن اَعوَر یا هانی بن عُروه یا عُمارة بن عبید ، به مسلم، پیشنهاد گردید. او نیز آن را پذیرفت. اما چرا طرح ترور ابن زیاد اجرا، نشد؟

یکی از مسائل قابل تأمّل در حوادث شهر کوفه قبل از شهادت مسلم ، گزارشی در موضوع طرح ترور ابن زیاد است . بر پایه اسناد موجود ، این طرح ، توسّط شَریک بن اَعوَر یا هانی بن عُروه یا عُمارة بن عبید ، به مسلم، پیشنهاد گردید. او نیز آن را پذیرفت و قرار شد هنگامی که ابن زیاد به عیادت هانی یا شریک بن اَعوَر آمد ، مسلم، همراه با سی مرد مسلّح ، طبق نقشه قبلی ، ابن زیاد را ترور نماید .

ابن زیاد ، به عیادت شریک بن اَعوَر و یا هانی آمد و زمینه برای اجرای نقشه ترور ، آماده شد ؛ امّا مسلم، در آخرین لحظات از اجرای آن ، امتناع ورزید .

در پاسخ به این پرسش که : «چرا طرح ترور ابن زیاد اجرا، نشد؟» ، گزارش های متفاوتی وجود دارد . شماری از گزارش ها ، حاکی از آن اند که ابن زیاد ، از قرائن موجود ، متوجّه طرح ترور خود شد و صحنه را فورا ترک کرد .[۱]

برخی از گزارش ها ، تصریح می کنند که زنی در خانه هانی ، مانع اقدام مسلم گردید .[۲]

در شماری از گزارش ها نیز پاسخ خودِ مسلم ، به این که چرا اقدام به ترور ابن زیاد نکرد ، آمده است که دو چیز ، مانع اقدام او شد : یکی این که هانی ، مایل نبوده است که این اقدام ، در خانه او انجام شود ؛ و دیگر ، به خاطرْ آوردنِ حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و آله که فرمود :

إنَّ الإیمانَ قَیدَ الفَتْک ، وَ لا یفْتِک مُؤمِنٌ .[۳]

اسلام ، غافلگیرانه کشتن را در بند کشیده است و هیچ مسلمانی ، غافلگیرانه نمی کشد .

همچنین در برخی از گزارش ها ، مسلم ، علّت امتناع خود را فقط حدیث مورد اشاره ، ذکر کرده است .[۴]

در گزارشی دیگر ، مسلم ، علّت امتناع خود را تنها مایل نبودن هانی به انجام گرفتن این کار در خانه او می داند .[۵]

و در نقلی دیگر ، مسلم برای توجیه کار خود ، به دو عامل اشاره می کند : یکی ، حدیث «فَتک (ترور)» ؛ و دیگر ، این که مایل نبوده است این اقدام در خانه شَریک بن اَعوَر انجام شود .[۶]

با تأمّل در این گزارش های متناقض ، نخستین نکته ای که به ذهن می رسد ، ساختگی بودنِ همه آنهاست ؛ زیرا :

اوّلاً، حضور یافتن ابن زیاد در خانه علاقه مندان به مسلم ، به معنای قرار دادن خود در کانون خطر است که با در نظر گرفتن زیرکی سیاسی ابن زیاد و اوضاع بحرانی کوفه ، انجام گرفتن این اقدام ضدّ امنیتی به وسیله او ، باور نکردنی است ، بویژه این که از طریق مأمور نفوذی خود ، اطّلاع یافته بود که مسلم در خانه هانی، مخفی شده است .

ثانیا ضرورترین لازمه اجرای نقشه ترور ، مخفیکاری است و این، با در جریان کار قرار گرفتن سی نفر ـ که همراهی آنها برای ترور یک نفر ، ضرورتی ندارد ـ ، منافات دارد .

ثالثا، اگر نقشه اعدام ابن زیاد ، واقعیت داشت ، مقتضای در نظر گرفتن تدابیر سیاسی و امنیتی برای این عملیات ، این بود که اجرای آن به فردی غیر از مسلم ـ که رهبری نهضت کوفه را به عهده داشت ـ ، واگذار می شد .

بر این اساس ، می توان گفت که ماجرای ترور ابن زیاد ، احتمالاً ساخته و پرداخته خود او و دستیارانش و برای موجّه جلوه دادن اقدام خویش بر ضدّ مسلم و سران قبایل هوادار ایشان بوده است .

اگر این تحلیل ، پذیرفته نشود و نقشه یاد شده را واقعی بدانیم ، گزارش دوم که حاکی از متوجّه شدن ابن زیاد از طریق قرائن موجود است و یا گزارش سوم که تصریح می کند زنی در خانه هانی ، مانع اجرای آن شد ، به صحّت، نزدیک ترند .

امّا درستی گزارش های دیگری که می گویند مسلم ، با یادآوری حدیث نبوی «فتک» ، از تصمیم خود منصرف شد ، بسیار بعید می نماید ؛ بلکه می توان گفت که اهانت به مسلم است . آیا می توان پذیرفت که نماینده امام علیه السلام ، هنگام طرح نقشه یاد شده ، حکم آن را نمی دانسته و موقع اجرا ، با یادآوری آن ، از تصمیم خود، منصرف شده است؟!

سایر آنچه در گزارش های یاد شده ، برای بیان علّت امتناع مسلم از اجرای طرح ترور آمده ، آن قدر سست است که ارزش نقد ندارد .

گفتنی است که بَلاذُری ، گزارش دیگری در مورد طرح ترور ابن زیاد توسّط عمّار بن ابی سلامه دارد که آن هم ناکام مانده است . در این گزارش آمده است

عمّار بن ابی سلامه دالانی ، تصمیم گرفت که عبید اللّه بن زیاد را در محلّ استقرار سپاهش در نُخَیله[۷]غافلگیرانه بکشد ؛ امّا موفّق نشد . از این رو، مخفیانه به سوی حسین علیه السلام آمد و همراه او کشته شد .[۸]


[۱] ر. ک: ص ۱۵۱ ح ۱۱۲۱ و ص ۱۶۷ ح ۱۱۲۸ و ص ۱۶۹ ح ۱۱۳۱ و ص ۱۷۱ ح ۱۱۳۲.

[۲] ر . ک : ص ۱۶۳ ح ۱۱۲۵.

[۳] گفتنى است: این حدیث، در الکامل (ج ۲ ص ۵۳۸) به صورت «هیچ مسلمانى مسلمان دیگر را غافلگیرانه نمى کشد» آمده است . ر. ک: ص ۱۵۳ ح ۱۱۲۲،ص ۱۵۷ ح ۱۱۲۳.

[۴] ر. ک: ص ۱۶۵ ح ۱۱۲۶.

[۵] ر. ک: ص ۱۶۷ ح ۱۱۲۹.

[۶] ر. ک: ص ۱۷۱ ح ۱۱۳۲.

[۷] ر. ک: نقشه شماره ۴ در پایان جلد ۵.

[۸] أنساب الأشراف : ج ۳ ص ۳۸۸.